UZHIK016 Pedagogická praxe

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/7. 7 hodin konzultací. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
UZHIK014I Didaktika dějepisu I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.