VIKBB39 Informační bezpečnost

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. podle počtů kreditů. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:50–12:25 212
Předpoklady
Dobrá znalost látky odpovídající předmětu Počítačová gramotnost, vhodné je i absolvování nebo znalosti na úrovni předmětu Nástroje a možnosti internetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: definovat základní aktuální problémy informační bezpečnosti s důrazem na sociální aspekty; interpretovat a analyzovat konkrétní reálné problémy; vysvětlit faktory, které ovlivnily vývoj v této oblasti; vytvořit logické argumenty při diskuzi o jednotlivých problémech, jejich důležitosti a možnostech řešení. Celý předmět se nezaměřuje tolik na technickou bezpečnost, spíše na bezpečné chování při použití IT, hodnocení důvěryhodnosti informačních zdrojů a na společenské důsledky informačních hrozeb.
Osnova
 • 1. Podmínky ukončení předmětu, vymezení problematiky, informační zdroje k problematice
 • 2. Sociální inženýrství a kritéria hodnocení důvěryhodnosti informací a informačních zdrojů
 • 3. Nevhodný a nelegální obsah: extremistická hnutí a náboženské sekty
 • 4. Nevhodný a nelegální obsah: autorské právo a pornografie, závislost na IT
 • 5. Zneužitelné osobní informace na internetu a jejich vyhledávání
 • 6. Malware a nevyžádané elektronické zprávy
 • 7. Kyberšikana, sexting, grooming
 • 8. E-komerce a její bezpečnost
 • 9. Bezpečné chování a ochrana identity
 • 10. Základy kryptologie a její současné využití
 • 11. Zabezpečení hardwaru a softwaru
 • 12. Informační politika organizace z hlediska bezpečnosti
 • 13. Informační politika státu z hlediska bezpečnosti
Literatura
  doporučená literatura
 • ERICKSON, Jon. Hacking : umění exploitace. Translated by Jan Pokorný. 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Zoner Press, 2009. 544 s. ISBN 9788074130229. info
 • SINGH, Simon. Kniha kódů a šifer : tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou kryptografii. Translated by Petr Koubský - Dita Eckhardtová. Druhé vydání v českém j. Praha: Argo, 2009. 382 stran. ISBN 9788025701447. info
 • LONG, Johnny. Google hacking. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2005. xviii, 472. ISBN 8086815315. info
 • THOMAS, Thomas M. Zabezpečení počítačových sítí bez předchozích znalostí. Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 338 s. ISBN 8025104176. info
 • DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. ix, 190. ISBN 8025101061. info
 • MITNICK, Kevin a William SIMON. Umění klamu. Gliwice: Helion, 2003. 348 s. ISBN 83-7361-210-6. info
Výukové metody
1. Teorie k předmětu je dostupná v e-learningovém kurzu v Elfu. 2. Pro prezenční studenty je povinná účast na každotýdenních setkáních. V první části setkání budou na základě podnětů od studentů řešeny nejasnosti v problematice daného týdne. Větší část bude představovat diskuze. Ta vychází z metod aktivního učení a z přečtených zdrojů k tématu předmětu (studenti si sami najdou během semestru 7 článků, se kterými seznámí ostatní). Právě kvůli diskuzní části je docházka povinná. Na konci každého setkání bude jednoduchý test z látky následujícího týdne, aby bylo jasné, v jakých částech není nutné věnovat pozornost již zvládnutým částem tématu. Testy nemají vliv na hodnocení v předmětu, slouží jen k vhodnějšímu uchopení látky na setkáních. Kombinovaní studenti mohou místo účasti na seminářích vypracovat dodatečný úkol, který bude publikován na blogu Knihovny na Křižovatce na Inflow v dubnu. Bude se jednat o krátký materiál přibližující problematiku informační bezpečnosti knihovnám. Záměr v podobě anotace (popis obsahu a formátu záměru) je nutné odevzdat do 3. 3. a po schválení je možné jej zpracovat. Termín odevzdání výsledného příspěvku na blog je možné nejpozději 24. 3. Může se jednat o krátké video (3-4 minuty), krátký text (cca 2-3 normostrany), anotovaná bibliografie knih nebo filmů podporujících osvětu v informační bezpečnosti (2-3 strany) nebo cokoli jiného, co pomůže knihovnám s přijetím tématu do své činnosti. 3. Všichni studenti (prezenční i kombinovaní) vypracují samostatně závěrečný úkol v podobě egosurfingu a možných hrozeb zneužívajících získané informace. 4. Ve zkouškovém období proběhne kolokvium ověřující získané znalosti.
Metody hodnocení
Aktivní účast při diskuzích na seminářích nebo vypracování speciálního úkolu; vypracování samostatného úkolu (řešení problémů); závěrečná skupinová diskuze.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.