EN

FF:DU2821a Umění v Brně po 1945 - Informace o předmětu

DU2821a Umění po roce 1945 v Brně

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Martina Šviková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Martina Šviková
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:30–15:45 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti získají základní orientaci v problematice umění 2. poloviny 20. století v Brně na pozadí širšího společenskohistorického kontextu a dobových teoretických východisek. Seznámí se s nejvýznamnějšími umělci a teoretiky, kteří formovali a dosud formují brněnskou výtvarnou scénu. Na závěr kurzu studenti nahlédnou do ateliérů současných umělců, kteří v Brně působí.
Osnova
 • umělecké školy, skupiny a instituce v Brně, poválečný vývoj, proměny funkce umění a role umělce ve společnosti, verismus vs. formalismus
 • tvůrčí skupiny 2. pol. 50. let, nové tendence v 60. letech, abstrakce a figurace, informel, konstruktivní tendence
 • normalizace, neoficiální umělecká scéna, konceptuální projevy, akční umění, instalace, performance, postmoderna, neoexpresionismus
 • polistopadový vývoj, FaVU VUT, nová média, (post)konceptuální umění
 • MMB / Od moderny po současnost (exkurze)
 • MG / Art is here: Nové umění v MG (exkurze)
 • ateliéry brněnských umělců (exkurze)
Literatura
 • Best Western Premier Hotel International Brno
 • KLÍMOVÁ, Barbora. Navzájem : umělci a společenství na Moravě 70.-80. let 20. století. Vyd. 1. V Brně: FaVU VUT, 2013. 246 s. ISBN 9788021447936. info
 • VÍCHOVÁ, Ilona. Od moderny po současnost 1945-2013 : stálá expozice výtvarného umění v Muzeu města Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2013. 202 stran. ISBN 9788086549859. info
 • Lesná - 50 let sídliště : historie, současnost, perspektivy : sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná. Brno: Občanské sdružení Obzor Lesná, 2012. 163 s. ISBN 9788026028390. info
 • Between the first and second modernity :1985-2012 : catalogue. Edited by Jiří Ševčík - Edith Jeřábková. Vyd. 1. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. 756 s. ISBN 9788087108291. info
 • České umění 1980-2010 : texty a dokumenty. Edited by Jiří Ševčík - Pavlína Morganová - Terezie Nekvindová - Dagmar. Vydání první. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011. 980 stran. ISBN 9788087108277. info
 • HAVLÍČEK, Jiří. Brněnská osmdesátá. 1. vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2010. ISBN 978-80-86549-10-1. URL info
 • HABÁN, Ivo. Brněnský dům umělců jako výstavní centrum německy hovořících umělců z Moravy, Slezska a Čech. In Lubomír Slavíček - Jana Vránová (ed.), 100 let Domu umění města Brna. Brno: Dům umění města Brna, 2010. s. 71-95, 25 s. ISBN 978-80-7009-159-3. URL info
 • POMAJZLOVÁ, Alena, Richard ADAM a Jiří PŘIBÁŇ. Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation. In Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation. Brno: Mediagate ve spoupráci s Nadačním fonddem současného umění - Wannieck Gallery, 2010. s. 10-33, 24 s. ISBN 978-80-903895-7-1. info
 • KLIMEŠOVÁ, Marie. Roky ve dnech : české umění 1945-1957. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, 2010. 423 s. ISBN 9788087164358. info
 • BREGANTOVÁ, Polana. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. s. 537-114. ISBN 9788020014896. info
 • ŠVÁCHA, Rostislav a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého výtvarného umění V 1939/1958. Praha: Acadamea, nakladatelství Akademie věd České republiky, 2005. 525 s. ISBN 80-200-1390-3. info
 • BLAŽEK, Jiří. Muzeum města Brna, 1904-2004. 1. vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2004. 207 s. ISBN 8086549046. info
 • Alternativní kultura : příběh české společnosti 1945-1989. Edited by Josef Alan. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 610 s. ISBN 8071064491. info
 • České umění, 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty. Edited by Pavlína Morganová - Dagmar Svatošová - Jiří Ševčík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 520 s. ISBN 8020009302. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Nina. 90 let Domu umění města Brna : architektura, historie, výstavy, kulturní činnost 1910-2000, Dům umění města Brna 20. října - 10. prosince 2000. Edited by Jana Vránová. Brno: Dům umění města Brna, 2000. 231 s. ISBN 80-7009-124-X. info
 • GABRIELOVÁ, Bronislava a Bohumil MARČÁK. Přesahy výtvarného Brna. Vyd. 1. Brno: Petrov, 1999. 218 s., 16. ISBN 80-7227-055-9. info
 • Ohniska znovuzrození : české umění 1956-1963. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1994. 446 s. ISBN 807010029X. info
 • ZHOŘ, Igor. Vysoká škola výtvarných umění - brněnský sen a skutečnost. Brno: Moravská galerie, 1994. ISBN 80-7027-007-1. info
 • CRHONEK, Iloš. Brno v architektuře a výtvarném umění. 1. vyd. Brno: Blok, 1981. 406 s. : 2. info
 • ZHOŘ, Igor. Historie výtvarných škol v Brně a jejich podíl na umělecké situaci města v posledních šesti desítiletích. 1967. 292 s. info
Výukové metody
Kurz má formu přednášek doplněných referáty studentů. Praktické seznámení s konkrétními díly umožní návštěvy stálých expozic Muzea města Brna, Moravské galerie a vybraných ateliérů brněnských umělců.
Metody hodnocení
80% účast, referát, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/DU2821a