HIA109z Examination in the History of the Nineteenth Century

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (lecturer)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
HIA109u Introduction to Modern Hist.
Předpoklady: absolvování zvolených seminářů z dějin 19. století a předmětu Úvod do moderních dějin.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Comprehensive exam - interview. It aims to verify the knowledge of the students. It is a culmination of the work in various seminars. Students should be able to understand and interpret the basic problems and trends of the historical development in Europe and the particular problems of the developments in Czech lands in Hapsburg monarchy.
Syllabus
 • Basic terms and concepts in the 19th century
 • Basic historical trends of the European and Czech history
 • History of the ideologies, liberalism, nationalism
 • Economical changes in the European countries
 • Modernisation, industrialisation, urbanisation
 • Progress of the political systems, the rise of the political parties
 • International relationships with emphasis on Central Europe
 • Social structures in the European society
 • Cultural and religious development in Europe
 • Important persons in the European and Czech history
Literature
 • FERRO, Marc. Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2007. 503 s. ISBN 9788071060215. info
 • FERRO, Marc. Dějiny Francie. Translated by Jitka Matějů - Doubravka Olšáková. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 692 s. ISBN 8071068888. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. V českém jazyce 2., rev. v. Praha: Prostor, 2005. 1365 s. ISBN 8020013342. info
 • MÜLLER, Helmut, Karel Friedrich KRIEGER, Hanna VOLLRATH and Ivona ŘEZANKOVÁ. Dějiny Německa. Translated by František Kubů. 2. dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 609 s. ISBN 80-7106-188-3. info
 • SCHOEPS, Hans-Joachim. Dějiny Pruska. Translated by Šárka Stellnerová - František Stellner. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2004. 410 s. ISBN 8086379590. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 4. rozšíř. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 574 s. ISBN 8071066583. info
 • VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004. 645 s. ISBN 807106663X. info
 • CHARLE, Christophe. Intelektuálové v Evropě 19. století : historickosrovnávací esej s novým původním doslovem autora. Translated by Pavla Doležalová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 275 s. ISBN 807325039X. info
 • HANUŠ, Jiří and Radomír VLČEK. Interpretace Francouzské revoluce (The Interpretation of the French revolution). první vydání. Brno: CDK, 2004. 160 pp. Dějiny a kultura, sv. 9. ISBN 80-7325-047-0. info
 • CHARLE, Christophe. Paříž na přelomu století : kultura a politka fin de siècle. Translated by Pavla Doležalová. Vyd. 1. V Brně: Barrister & Principal, 2004. 283 s. ISBN 8086598195. info
 • DUBY, Georges. Dějiny Francie : od počátků po současnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 953 s. ISBN 8071845140. info
 • RÉMOND, René. Náboženství a společnost v Evropě. Translated by Anna Hánová. Praha: Lidové noviny, 2003. 273 s. ISBN 80-7106-496-3. info
 • DAVIES, Norman. Ostrovy : dějiny. Translated by Petruška Šustrová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 975 s. ISBN 8073410907. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • SCHULZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. Translated by Pavla Lutovská - Karel Kubiš. Praha: Lidové noviny, 2003. 366 s. ISBN 80-7106-393-2. info
 • POMIAN, Krzysztof. Evropa a její národy : ve znamení jednoty i různosti. Translated by Barbora Spalová. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2001. 213 stran. ISBN 8020408584. info
 • SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000. 354 s. ISBN 80-85947-58-7. info
 • HROCH, Miroslav. V národním zájmu :požadavky a cíle eropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: Lidové noviny, 1999. 199 s. ISBN 80-7106-298-7. info
 • Zrození moderní doby : devatenácté století. Edited by Paul Johnson. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 869 s. ISBN 802000694X. info
 • KISSINGER, Henry. Umění diplomacie :od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 2., opr. vyd. Praha: Prostor, 1997. 946 s. ISBN 80-85190-59-1. info
 • HROCH, Miroslav and Vlasta KUBIŠOVÁ. Velká francouzská revoluce a Evropa 1789/1800. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1990. 532 s. ISBN 8020501517. info
 • HROCH, Miroslav. Evropa : historické události : datová příručka. Vyd. 2. Praha: Mladá fronta, 1980. 323 s., 16. info
Teaching methods
Questions (and answers).
Assessment methods
Oral examination aimed at testing the student’s insight into the main theories, concepts and methodologies of the discipline, or in the work of the main representatives of thescholarly discourse, and at checking the student’s ability to connect relevant facts into logical relations.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století, jednoho ze dvou kursů obecných dějin 19. stol. a jednoho výběrového kursu (kódy HIB) z 19. století.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/HIA109z