EN

FF:JAP214 Japonská společnost - Informace o předmětu

JAP214 Japonská společnost

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář japonských studií - projekt OPVK - Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. 9:10–14:05 zruseno Aula FAVU, Po 12. 3. 9:10–14:05 zruseno Aula FAVU, Po 26. 3. 9:10–14:05 zruseno Aula FAVU, Po 9. 4. 9:10–14:05 zruseno Aula FAVU
Předpoklady
JAP103 Úvod do japanistiky && JAP114 Japonské dějiny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je určen studentům bakalářského studia, kteří se chtějí podrobněji seznámit se základními mechanismy fungování současné japonské společnosti, včetně širšího kulturně historického rámce. Absolvent kurzu by měl být schopen správně interpretovat procesy, ke kterým dochází v současném Japonsku, a to nejen v rovině jejich vnějších projevů ale i v jejich hlubších souvislostech. V úvodu se posluchači zevrubně seznámí se základními metodologickými přístupy ke studiu japonské společnosti, zejména s ohledem na přetrvávající představy o výlučnosti japonského etnika (nihondžinron). Poté následuje analýza vybraných problémů života současného Japonska.
Student je po absolvování kurzu schopen
definovat základní mechanismy fungování současné japonské společnosti;
vysvětlit principy fungování moderní japonské společnosti v jejich hlubších souvislostech;
charakterizovat hlavní metodologické přístupy ke studiu japonské společnosti;
formulovat kritický postoj k teoriím o výlučnosti japonského etnika;
posoudit vybrané problémy současné japonské společnosti v souvislosti s výsledky současného bádání japonských studií.
Osnova
 • 1. Teoreticko metodologická východiska studia japonské společnosti 2. Teorie výlučnosti japonského etnika (nihondžiron) v období Meidži, Taišó na na počátku Śówa (do roku 1945) 3. Japonská společnost z pohledu kulturní a sociální antropologie – Ruth Benedict, Chie Nakane, Takeo Doi 4. Nástup revizionistů - Edwin O. Reischauer, Ezra Vogel, Chalmer Johnson, Karel van Wolferen 5. Demografický vývoj poválečné japonské společnosti 6. Japonská rodina a změny v jejím fungování v poválečném Japonsku 7. Národnostní menšiny a problém diskriminace v současném Japonsku 8. Vzdělávací systém a problém šikany (idžime) 9. Politická kultura a japonský politicko-ekonomický systém 10. Právní systém a meze demokracie 11. Bezpečnostní politika a územní spory Japonska 12. Krize hodnot na počátku 21. století
Literatura
 • Ochiai, Emiko, The Japanese Family System in Transition: A Sociological Analysis of Family Change in Postwar Japan, Tokio, LTCB International Library Foundation 1996
 • Lebra, Sugiyama, “Is Japan an Ie Society, and Ie Society a Civilization?”, Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2
 • Murakami Yasusuke, „Ie Society as a Pattern of Civilization”, Journal of Japanese Studies, Vol. 10, No. 2.
 • Hall, John Whitney, Reflections on Murakami Yasusuke’s ’Ie Society as a Pattem of Civilization’, Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2
 • Hamaguchi, Eshun, „A Methodological Basis for Japanese Studies – With begard to „Relatum“ as its Foundation“, Nichibunken Japan Review, No. 9, 1997
 • Hamaguchi, Eshun, „A Contextual Model of the Japanese: Towards a Methodological Innovation in Japan Studies“, Journal of Japanese Studies, 11:2
 • Doi, Takeo, Anatomy of Self: The Individual Versus Society, Tokyo, Kodansha International 1986
 • Nakane, Chie, Japanese Society, Berkeley : University of California Press, 1970
 • Hendry, Joy, Understanding Japanese Society, London, Routledge 2003
 • Uno, S. Katheleen, „The Death of ‘Good Wife, Wise Mother‘?“, In: Gordon, Andrew (ed.), Postwar Japan as History, Berkeley, University of California Press 1993
 • Vogel, Ezra F., Japan as Number One, Harvard, Harvard University Press 1979
 • Davis, Winston B., Japanese Religion and society: Paradigms of Structure and Change, Albany, State University of New York Press 1992
 • Johnson, Chalmer, MITI and the Japanese Miracle, Stanford, Stanford University Press 1982
 • Watsuji Tetsuro, Climate and Culture, Tokyo , Hokuseido Press 1961
 • Wolferen, Karel van, The Enigma of Japanese Power, Knopf 1989
 • Doi, Takeo, Anatomy of Dependence, Tokyo, Kodansha International 1973
 • Prestowitz, Clyde V., Trading Places: How We Allowed Japan to Take the Lead, New York, Basic Books 1988
 • Benedict, Ruth, The Chrysanthemum and the Swords, Tokyo, Tuttle 1946
 • Reischauer, Edwin O., The Japanese Today: Change and Continuity, Tokyo, Charles E Tuttle 1990
 • Ivy, Marylin, „Formation of Mass Culture“, In: Gordon, Andrew (ed.), Postwar Japan as History, Berkeley, University of California Press 1993
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška, diskuse, samostudium podle zadání.
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška podle pokynů vyučujícího. Povinná účast na výuce kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2019.