VIKMB39 Information Systems in Education

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
RNDr. Michal Černý (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
VIKMB39/IS_Specialiste: No timetable has been entered into IS.
VIKMB39/hanky: No timetable has been entered into IS.
VIKMB39/02: No timetable has been entered into IS.
VIKMB39/Boris: No timetable has been entered into IS.
VIKMB39/ISSV: No timetable has been entered into IS.
VIKMB39/Michal: No timetable has been entered into IS. M. Černý
VIKMB39/skupina_N: No timetable has been entered into IS.
VIKMB39/Skupina_21: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
Zájem o problematiku technologií ve vzdělávání, případně o informační systémy.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
 • have an overview of basic information systems in education;
 • will be able to perform basic system design;
 • will be able to methodically assess individual systems;
 • will be able to help with the selection and adaptation of the institution;
 • will be able to use basic UML diagrams;
 • manages to project educational information system;
 • The systems will be able to ethically judge;
 • will be able to talk about the possibility of data usage in education policy.
 • Learning outcomes (in Czech)
  Na konci tohoto kurzu bude student:
 • mít přehled o základních informačních systémech ve vzdělávání;
 • bude umět provést základní návrh systému;
 • bude schopen metodologicky posoudit jednotlivé systémy;
 • bude schopen pomoci s výběrem a přizpůsobením systému dané instituci;
 • bude umět používat základní UML schémata;
 • zvládne navrhnout vzdělávací informační systém;
 • bude schopen systémy eticky posuzovat;
 • bude schopen diskuse nad možností využití dat ve vzdělávací politice.
 • Syllabus
  • Information Systems - first acquaintance
  • School Information Systems
  • Legislation
  • The modular structure IS
  • Testing Information System
  • The methods of user and functional testing
  • Information Systems in Education
  • data-driven education, educational policy
  • UML
  • Big Data
  • Design methods IS
  • Methods of implementation IS
  • Trends
  • Create your own IS
  • Presentation of the project
  Literature
   required literature
  • ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství v pedagogickém kontextu. Brno: Flow, 2015. 85 s. ISBN 978-80-88123-03-3.
  • ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení (Information systems in education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. ISBN 978-80-210-8326-4. Online knihkupectví Munipress info
   recommended literature
  • BRUCKNER, Tomáš, et al. Tvorba informačních systémů. Praha: Grada Publishing, as, 2012.
  • FOWLER, Martin. Destilované UML. Grada Publishing as, 2009.
  • MYERS, Michael D., et al. Qualitative research in information systems. Management Information Systems Quarterly, 1997, 21: 241-242.
  • KOTÁSEK, Jiří. Modely školy budoucnosti. Pedagogická revue, 2003, 55.1: 5-20.
  • DOSTÁL, Jiří. Školní informační systémy. Jirí Dostál, 2011.
  • BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Oeconomica, 2009.
  • ČERNÝ, Michal. Metodik ICT. Brno: Flow, 2015. 181 s. ISBN 978-80-88123-05-7.
  Teaching methods
  Lessons are held in blocks. At the end they are presented student projects.
  Assessment methods
  Attendance at all teaching blocks, design, testing and presentation of the information system.
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/VIKMB39