DSBcB039 Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
exkurze. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní znalost dějin antického světa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je aktivní expedicí, kterou bude tvořit cestování pokud možno po co nejpřesnějších trasách, kterými prošel Alexandr Veliký při svých taženích po Evropě a Asii. Některé úseky bude možné projet místní linkou, ale spíše půjde o cestování pěšky a spaní ve stanech. Na významných místech spojených s Alexandrem, ale i historií obecně se bude možné zdržet déle (Théby, Trója, Tyros, Jeruzalém, Káhira, ...) a přespat v hostelech/ ubytovnách. Na důležitých místech spojených s Alexandrem a místech bitev budou předneseny odborné historické výklady.
Jednotlivé expedice se budeme snažit vsadit do různých projektů, a tak snížit náklady studentů, ale obecně půjde o nízkonákladové cestování. Předmět se bude opakovat, ale bude se postupovat vždy po jiné trase (studentům tedy bude umožněno vícenásobné zapsání). V rámci expedice se také bude natáčet videodeník, který bude zpřístupněn i studentům.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- určit trasu tažení Alexandra Velikého,
- orientovat se ve vojenské taktice a bojových technikách Alexandra,
- rozumět některým odborným pojmům,
- rozumět osobnosti Alexandra Velikého,
- chápat náročnost tohoto tažení pro jeho účastníky,
- orientovat se v pramenech a odborné literatuře zabývající se tímto tématem.
Osnova
 • Projití trasy (jen bezpečných oblastí) Alexandrova tažení. Nebezpečné oblasti budou vynechány. Všechny oblasti těchto tažení zahrnovaly následující oblasti (ne všechny z nich či jejich části však bude možné v rámci tohoto předmětu projít!):
 • - Řecko (2018, 2019, 2020)
 • - Bulharsko (2018, 2019)
 • - Rumunsko (2018)
 • - Makedonie (2019)
 • - Albánie (2019)
 • - Turecko (2020, 2021)
 • - Sýrie (ne)
 • - Libanon (2022)
 • - Izrael (2023)
 • - Pásmo Gazy (ne)
 • - Egypt
 • - Irák (ne)
 • - Írán
 • - Turkmenistán
 • - Afghánistán (ne)
 • - Uzbekistán
 • - Tádžikistán
 • - Pákistán
 • - Indie
Literatura
  povinná literatura
 • ARRIANUS NÍCOMEDIUS, Flavius. Tažení Alexandra Velikého. Praha: Svoboda, 1972. info
 • CURTIUS RUFUS, Quintus. Histories of Alexander the Great. Edited by J. E. Atkinson, Translated by John Yardley. 1st pub. Oxford: Oxford University, 2009. xiv, 274. ISBN 9780199557639. info
 • PLUTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. 2. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1967. 808 s., [3. info
 • VAVŘÍNEK, Vladimír. Alexandr Veliký. Praha: Svoboda, 1967. 267 s. + 1. info
 • HABAJ, Michal. Alexander Veľký. Vydanie prvé. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. 333 stran. ISBN 9788081057267. info
  doporučená literatura
 • ANSON, Edward M. Alexander the Great : themes and issues. 1st pub. London: Bloomsbury, 2013. xiii, 226. ISBN 9781441113900. info
 • CARTLEDGE, Paul. Alexandr Veliký : historik lovcem nové minulosti. Edited by Lubomír Synek, Translated by Helena Synková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 308 s. ISBN 9788020014320. info
 • GARLAND, Robert. Wandering Greeks :the ancient Greek diaspora from the age of Homer to the death of Alexander the Great. Princeton: Princeton University Press, 2014. xxi, 319. ISBN 9780691161051. info
 • DROYSEN, Johann Gustav. History of Alexander the Great. Edited by G. W. Bowersock - A. Brian Bosworth, Translated by Flora Kimmich. Philadelphia: American Philosophical Society, 2012. xxi, 605. ISBN 9781606180235. info
 • The nature of Alexander (Orig.) : Alexandr Veliký. info
 • RENAULT, Mary. Alexandr Veliký. Vyd. 1. Praha: Brána, 1996. 217 s. ISBN 80-85946-39-4. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, aktivní účast.
Metody hodnocení
Aktivní účást na expedici (či její většině) a vypracování itineráře z cesty.
Informace učitele
1. část expedice - jaro 2018: - Evropské/ balkánské tažení I (Řecko, Bulharsko, Rumunsko): Výchozí bod: Amfipole. Pre-expedice: Athény, Pella, Soluň. Termín: červen 2018 (asi 3 týdny).
2. část expedice - jaro 2019: - Evropské/ balkánské tažení II (Bulharsko, Makedonie, Albánie, Řecko): Výchozí bod: Sofie. V případě časových možností vložená místa mimo expedici: Mieza, Vergína, Dion, Athény. Termín: květen 2019 (asi od 10. do 27. 5. ... Sofie - Athény ... bude upřesněno či potvrzeno).
Pro expedici jaro 2019 je stanoven limit na max. 22 studentů + max. 2 členové Antické společnosti (viz níže). Aktuální stav k 8. lednu 2019 je: 19/22 MU + 1/2 AS.

V případě většího zájmu studentů jim bude expedice povolena dle následujícího klíče:
- 1. studenti, kteří již některé části expedice absolvovali (expedici lze zapisovat opakovaně). V roce 2020 začne asijská kampaň, která bude určena jen 10-15 účastníkům. Přednost zde budou mít především ti, kteří absolvují obě či alespoň jednu část balkánské kampaně.
- 2. studenti oboru Dějiny starověku.
- 3. studenti ÚKS FF MU.
- 4. ostatní studenti MU.
- upřednostněni budou také ti, kteří se budou moci zúčastnit celé expedice (bez pozdějšího příjezdu či dřívějšího odjezdu).
Expedice je určena primárně pro studenty MU, ale mohou se jí účastnit i nestudenti, jelikož je to současně i akce Antické společnosti (AS); zde je podmínkou být členem AS (odkaz na web AS: https://webcentrum.muni.cz/ff-anticka-spolecnost).
Účastníci musí zvládnout ujít denně pěšky průměrně 30 km (některé dny 20-30 km, jindy něco málo přes 30km + vložené odpočinkové dny) a spát pod širým nebem nebo ve stanu, který si sami ponesou.
Podmínkami k účasti jsou: 1) podepsání bezpečnosti a vlastní zodpovědnosti, kterou nesou sami studenti a ostatní účastníci expedice; 2) zařízení si cestovního pojištění (na dobu expedice či celoroční) ... obě tyto podmínky budou před expedicí zkontrolovány.
Během dubna (bude upřesněno e-mailem) se uskuteční dobrovolné společné setkání, kde se studenti dozvědí více informací k expedici a organizaci.
Expedice je nastavena tak, aby byla co nejlevnější pro všechny účastníky.
Video z první části expedice: https://www.youtube.com/watch?v=28OritZ2DeM
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/DSBcB039