DSBcB039 Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
exkurze. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní znalost dějin antického světa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je aktivní expedicí, kterou bude tvořit cestování pokud možno po co nejpřesnějších trasách, kterými prošel Alexandr Veliký při svých taženích po Evropě a Asii. Některé úseky bude možné projet místní linkou, ale spíše půjde o cestování pěšky a spaní ve stanech. Na významných místech spojených s Alexandrem, ale i historií obecně se bude možné zdržet déle (Théby, Trója, Tyros, Jeruzalém, Káhira, ...) a přespat v hostelech/ ubytovnách. Na důležitých místech spojených s Alexandrem a místech bitev budou předneseny odborné historické výklady.
Jednotlivé expedice se budeme snažit vsadit do různých projektů, a tak snížit náklady studentů, ale obecně půjde o nízkonákladové cestování. Předmět se bude opakovat, ale bude se postupovat vždy po jiné trase (studentům tedy bude umožněno vícenásobné zapsání). V rámci expedice se také bude natáčet videodeník, který bude zpřístupněn i studentům.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- určit trasu tažení Alexandra Velikého,
- orientovat se ve vojenské taktice a bojových technikách Alexandra,
- rozumět některým odborným pojmům,
- rozumět osobnosti Alexandra Velikého,
- chápat náročnost tohoto tažení pro jeho účastníky,
- orientovat se v pramenech a odborné literatuře zabývající se tímto tématem.
Osnova
 • Projití trasy (jen bezpečných oblastí) Alexandrova tažení. Nebezpečné oblasti budou vynechány. Všechny oblasti těchto tažení zahrnovaly následující oblasti (ne všechny z nich či jejich části však bude možné v rámci tohoto předmětu projít!):
 • - Řecko (2018, 2019, 2020)
 • - Bulharsko (2018, 2019)
 • - Rumunsko (2018)
 • - Makedonie (2019)
 • - Albánie (2019)
 • - Turecko (2020, 2021)
 • - Sýrie (ne)
 • - Libanon (2022)
 • - Izrael (2023)
 • - Pásmo Gazy (ne)
 • - Egypt
 • - Irák (ne)
 • - Írán
 • - Turkmenistán
 • - Afghánistán (ne)
 • - Uzbekistán
 • - Tádžikistán
 • - Pákistán
 • - Indie
Literatura
  povinná literatura
 • ARRIANUS NÍCOMEDIUS, Flavius. Tažení Alexandra Velikého. Praha: Svoboda, 1972. info
 • CURTIUS RUFUS, Quintus. Histories of Alexander the Great. Edited by J. E. Atkinson, Translated by John Yardley. 1st pub. Oxford: Oxford University, 2009. xiv, 274. ISBN 9780199557639. info
 • PLUTARCHOS. Životopisy slavných Řeků a Římanů. 2. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1967. 808 s., [3. info
 • VAVŘÍNEK, Vladimír. Alexandr Veliký. Praha: Svoboda, 1967. 267 s. + 1. info
 • HABAJ, Michal. Alexander Veľký. Vydanie prvé. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2015. 333 stran. ISBN 9788081057267. info
  doporučená literatura
 • ANSON, Edward M. Alexander the Great : themes and issues. 1st pub. London: Bloomsbury, 2013. xiii, 226. ISBN 9781441113900. info
 • CARTLEDGE, Paul. Alexandr Veliký : historik lovcem nové minulosti. Edited by Lubomír Synek, Translated by Helena Synková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 308 s. ISBN 9788020014320. info
 • GARLAND, Robert. Wandering Greeks :the ancient Greek diaspora from the age of Homer to the death of Alexander the Great. Princeton: Princeton University Press, 2014. xxi, 319. ISBN 9780691161051. info
 • DROYSEN, Johann Gustav. History of Alexander the Great. Edited by G. W. Bowersock - A. Brian Bosworth, Translated by Flora Kimmich. Philadelphia: American Philosophical Society, 2012. xxi, 605. ISBN 9781606180235. info
 • The nature of Alexander (Orig.) : Alexandr Veliký. info
 • RENAULT, Mary. Alexandr Veliký. Vyd. 1. Praha: Brána, 1996. 217 s. ISBN 80-85946-39-4. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, aktivní účast.
Metody hodnocení
Aktivní účást na expedici (či její většině) a vypracování itineráře z cesty.
Informace učitele
1. část expedice - jaro 2018: - Evropské/ balkánské tažení I (Řecko, Bulharsko, Rumunsko): Výchozí bod: Amfipole. Pre-expedice: Athény, Pella, Soluň. Termín: červen 2018 (asi 3 týdny).
2. část expedice - jaro 2019: - Evropské/ balkánské tažení II (Bulharsko, Makedonie, Albánie, Řecko): Výchozí bod: Sofie. V případě časových možností vložená místa mimo expedici: Mieza, Vergína, Dion, Athény. Termín: květen 2019 (asi od 10. do 27. 5. ... Sofie - Athény ... bude upřesněno či potvrzeno).
Pro expedici jaro 2019 je stanoven limit na max. 22 studentů + max. 2 členové Antické společnosti (viz níže). Aktuální stav k 8. lednu 2019 je: 19/22 MU + 1/2 AS.

V případě většího zájmu studentů jim bude expedice povolena dle následujícího klíče:
- 1. studenti, kteří již některé části expedice absolvovali (expedici lze zapisovat opakovaně). V roce 2020 začne asijská kampaň, která bude určena jen 10-15 účastníkům. Přednost zde budou mít především ti, kteří absolvují obě či alespoň jednu část balkánské kampaně.
- 2. studenti oboru Dějiny starověku.
- 3. studenti ÚKS FF MU.
- 4. ostatní studenti MU.
- upřednostněni budou také ti, kteří se budou moci zúčastnit celé expedice (bez pozdějšího příjezdu či dřívějšího odjezdu).
Expedice je určena primárně pro studenty MU, ale mohou se jí účastnit i nestudenti, jelikož je to současně i akce Antické společnosti (AS); zde je podmínkou být členem AS (odkaz na web AS: https://webcentrum.muni.cz/ff-anticka-spolecnost).
Účastníci musí zvládnout ujít denně pěšky průměrně 30 km (některé dny 20-30 km, jindy něco málo přes 30km + vložené odpočinkové dny) a spát pod širým nebem nebo ve stanu, který si sami ponesou.
Podmínkami k účasti jsou: 1) podepsání bezpečnosti a vlastní zodpovědnosti, kterou nesou sami studenti a ostatní účastníci expedice; 2) zařízení si cestovního pojištění (na dobu expedice či celoroční) ... obě tyto podmínky budou před expedicí zkontrolovány.
Během dubna (bude upřesněno e-mailem) se uskuteční dobrovolné společné setkání, kde se studenti dozvědí více informací k expedici a organizaci.
Expedice je nastavena tak, aby byla co nejlevnější pro všechny účastníky.
Video z první části expedice: https://www.youtube.com/watch?v=28OritZ2DeM
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/DSBcB039