EN

FF:ETMB98 Pracovní migrace v tradiční sp - Informace o předmětu

ETMB98 Pracovní migrace v tradiční společnosti

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–17:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s fenoménem pracovní mobility v tradiční společnosti, vedle obecných trendů bude sledované téma přiblíženo prostřednictvím vybraných socio-profesních skupin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v problematice pracovní migrace jako ekonomického i sociálního fenoménu i její reflexi v dobové společnosti, vč. dokladů v lidové kultuře.
Osnova
 • 1. Definice základních pojmů (migrace, mobilita, socikulturní prostor, industrializace), typlogie pracovních migrací, obecné příčiny pracovní migrace, proměny v kontextu socioekonomických změn 18. až 20. století.
 • 2. Migrace jako součást řemeslného vzdělávání (vandr).
 • 3. Pracovní migrace v zemědělské výrobě.
 • 4. Dráteníci.
 • 5. Zvěroklestiči
 • 6. Pracovní migrace do rodících se průmyslových center.
Literatura
  doporučená literatura
 • GALL, L. Europa auf dem Weg in die Moderne 1850-1890. Munchen, 1997.
 • HENIG, David: Migrace. On-line dostupné na http://www.antropologie.org/sites/default/files/publikace/downloads/149_149_david_henig_migrace.pdf
 • SCHÜREN, R. Soziale Mobilität. Muster, Veränderungen und Bedingungen im 19. und 20. Jahrhundert. St. Katharinen, 1989
 • PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, Cristina: Vybrané teorie migrace a jejich význam při vytváření migračních politik. Acta Oeconomica Pragensia 2010/6, s. 3-26, on-line: https://www.vse.cz/aop/319
 • GRULICH, Josef. Migrační strategie : město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. 286 stran. ISBN 9788073947033. info
 • BADE, Klaus J. Evropa v pohybu : evropské migrace dvou staletí. Translated by Alexej Kusák. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 497 s. ISBN 8071065595. info
 • JANOTKA, Miroslav a Karel LINHART. Řemesla našich předků. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1987. 207 s. : i. info
 • JANOTKA, Miroslav a Karel LINHART. Zapomenutá řemesla : vyprávění o lidech a věcech. Praha: Svoboda, 1984. info
Výukové metody
Přednáška, čtení.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/ETMB98