CS

FF:ETMB98 Pracovní migrace v tradiční sp - Course Information

ETMB98 Pracovní migrace v tradiční společnosti

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Contact Person: Martina Maradová
Supplier department: Department of European Ethnology - Faculty of Arts
Timetable
each even Wednesday 16:00–17:40 J31
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje studenty s fenoménem pracovní mobility v tradiční společnosti, vedle obecných trendů bude sledované téma přiblíženo prostřednictvím vybraných socio-profesních skupin.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v problematice pracovní migrace jako ekonomického i sociálního fenoménu i její reflexi v dobové společnosti, vč. dokladů v lidové kultuře.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Definice základních pojmů (migrace, mobilita, socikulturní prostor, industrializace), typlogie pracovních migrací, obecné příčiny pracovní migrace, proměny v kontextu socioekonomických změn 18. až 20. století.
 • 2. Migrace jako součást řemeslného vzdělávání (vandr).
 • 3. Pracovní migrace v zemědělské výrobě.
 • 4. Dráteníci.
 • 5. Zvěroklestiči
 • 6. Pracovní migrace do rodících se průmyslových center.
Literature
  recommended literature
 • GALL, L. Europa auf dem Weg in die Moderne 1850-1890. Munchen, 1997.
 • HENIG, David: Migrace. On-line dostupné na http://www.antropologie.org/sites/default/files/publikace/downloads/149_149_david_henig_migrace.pdf
 • SCHÜREN, R. Soziale Mobilität. Muster, Veränderungen und Bedingungen im 19. und 20. Jahrhundert. St. Katharinen, 1989
 • PROCHÁZKOVÁ ILINITCHI, Cristina: Vybrané teorie migrace a jejich význam při vytváření migračních politik. Acta Oeconomica Pragensia 2010/6, s. 3-26, on-line: https://www.vse.cz/aop/319
 • GRULICH, Josef. Migrační strategie : město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století. Vydání první. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. 286 stran. ISBN 9788073947033. info
 • BADE, Klaus J. Evropa v pohybu : evropské migrace dvou staletí. Translated by Alexej Kusák. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 497 s. ISBN 8071065595. info
 • JANOTKA, Miroslav and Karel LINHART. Řemesla našich předků. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1987. 207 s. : i. info
 • JANOTKA, Miroslav and Karel LINHART. Zapomenutá řemesla : vyprávění o lidech a věcech. Praha: Svoboda, 1984. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, čtení.
Assessment methods (in Czech)
Písemný test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught only once.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/ETMB98