EN

FF:HIA112c Státy a národnosti - Informace o předmětu

HIA112c Státy a národnosti ve střední Evropě ve 20. století. Obecné dějiny 20. stol.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 D21
Předpoklady
HIA109u Úvod do moderních dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 1/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na meziválečné a poválečné období dějin středoevropských zemí, konkrétně Rakouska, Maďarska a Polska ve srovnání se stejným obdobím československých dějin. Zvláštní pozornost je věnována problémům a politice vůči národnostním menšinám a vztahům mezi státem a nevládnoucími etnickými skupinami obecně. Po ukončení kurzu by měli studenti být schopni rozumnět a vysvětlit politický vývoj stejně jako hlavní trendy společnesnkého a hospodářského vývoje.
Osnova
 • Defnice střední Evropy. Pojmy a koncepce moderních středoevropských dějin.
 • Tvoření míru 1919-1922 a vznik nových států jako výsledek první světové války
 • Národ, národnost, nacionalismus.Otázka národnostních menšin, vzájemné územní požadavky.
 • Politický vývoj, plitické systémy a strany. Nástup totalitárních ideologií.Diktatury ve střední Evropě.
 • Hospodářský rozvoj. Velká hospodářská krize a její dopady.
 • Zahraniční politika a vzájemné vztahy středoevropských států.
 • Střední Evropa během druhé světové války.
 • Růst vlivu komunismu. Constituování a konsolidace sovětského bloku.
Literatura
 • KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 1109 s. ISBN 8072036122. info
 • LEMBERG, Hans. Porozumění :Češi - Němci - východní Evropa : 1848-1948. Praha: Lidové noviny, 2000. 350 s. ISBN 80-7106-390-8. info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, a dvou ze tří kursů dějin 20. století + 1. výběr. kursu z dějin 20. stol.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/HIA112c