EN

FF:HIB0447 Nucené migrace - Informace o předmětu

HIB0447 Dějiny nucených migrací

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 D41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 36/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače průřezově s různými formami a podobami fenoménu nucených migrací s důrazem na dějiny 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen podat odborný výklad o tématu kurzu, věnovat se tématu výzkumně a vstupovat do odborné debaty. Zorientuje se v trendech současného myšlení o migracích obecně. Bude schopen jednotlivé události v dějinách, ale v současnosti nahlížet v širším historickém kontextu a přispívat k jejich pochopení.
Osnova
 • 1) Definice pojmu nucených migrací. Současné trendy výzkumu nucených migrací a migrací obecně. Typologie migrací a nucených migrací. Terminologie.
 • 2) Nucené migrace ve starověku.
 • 3) Římské dědictví a jeho ozvěny ve středověkém právu.
 • 4) Ranný novověk - přesídlování jako prostředek politiky.
 • 5) Nucené migrace ve Starém a Novém světě. Ekonomické souvislosti.
 • 6) 19. století - Nucené migrace ve světě moderních národů.
 • 7) 20. století - Migrace a totalita. Migrace a válka. Praxe stalinismu a nacismu.
 • 8) Stěhování národů. Střední a východní Evropa v letech 1938-1953.
 • 9) Odsuny, vyhnání a etnické čistky po druhé světové válce. Střední a východní Evropa. Svět.
Literatura
  povinná literatura
 • BADE, Klaus J. Evropa v pohybu : evropské migrace dvou staletí. Translated by Alexej Kusák. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 497 s. ISBN 8071065595. info
  doporučená literatura
 •  Madajczyk, Piotr: „Czystki etniczne“ w XX. w. Dzieje Najnowsze 34, 2002, č. 4, s. 157–164.
 •  Křen, Jan: Odsun, vyhnání či etnická čistka? (Na příkladu jedné knihy). Literární noviny 15, č. 35, 23. 8. 2004, s. 1 a 3; č. 36, 30. 8. 2004, s. 3
 • DVOŘÁK, Tomáš. Vnitřní odsun 1947-1953 : závěrečná fáze "očisty pohraničí" v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2012. 469 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 38. ISBN 978-80-86488-92-9. URL info
 • Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951 : dokumenty z českých archivů. Edited by Adrian von Arburg - Tomáš Staněk. 1. vyd. Ve Středoklukách: Zdeněk Susa, 2010. 329 s. ISBN 9788086057675. info
 • BELL, Andrew. Etnické čistky : Bosna, Kypr, Karabach, Kosovo, Palestina, bývalý Sovětský svaz, Rwanda a Burundi, Srí Lanka, Transylvánie, Ulster. Vyd. 1. Praha: Práh, 2003. 327 s. ISBN 8072520709. info
 • BRANDES, Detlef. Cesta k vyhnání :1938-1945 : plány a rozhodnutí o "transferu" Němců z Československa a z Polska. Translated by Petr Dvořáček. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2002. 499 s. ISBN 80-7260-070-2. info
 • NAIMARK, Norman M. Fires of hatred : ethnic cleansing in twentieth-century Europe. 1st Harvard University Press. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002. 248 s. ISBN 0674009940. info
 • Redrawing nations : ethnic cleansing in East-Central Europe, 1944-1948. Edited by Philipp Ther - Ana Siljak. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2001. xi, 343. ISBN 0742510948. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Další komentáře
Studijní materiály
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0232 Multikulturní výchova, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/HIB0447