VIKBB44 Letní škola: Mistrovské kurzy

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
50 hodin blokové výuky. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (cvičící)
Bc. Radek Dobrovolný (cvičící)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Marek (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Vědomí o obsahu kurzu, podmínkách ukončení a nutnosti uhradit část nákladů za ubytování a stravu při výjezdu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem Letní školy je představit zajímavá témata v oblasti Informační vědy formou přednášek a workshopů. Stejně důležitým cílem Letní školy je networking: jak interní (tvorba komunity), tak externí, tvořený setkáváním s lektory a studenty jiných oborových škol a institucí.
Literatura
    doporučená literatura
  • BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Introduction to information science. First published. London: Facet Publishing, 2012. xxx, 351. ISBN 9781856048101. info
  • BROWN, John Seely a Paul DUGUID. The social life of information. Boston: Harvard Business School Press, 2002. xxvi, 330. ISBN 1578517087. info
Výukové metody
Před výjezdem:
— příprava příspěvku na barcampu,
— nastudování textů k tématům (viz osnova).

V průběhu výjedu:
— přednášky odborníků,
— workshopy,
— skupinové miniprojekty,
— diskuzní skupiny,
— doprovodný program (sport, hry, studentský program).
Metody hodnocení
a) příprava na odborná témata
Ke každému ze čtyř témat LŠ student dostane v průběhu semestru několik článků k přečtení a vypracujete z nich krátké shrnutí a sepíše své stanovisko.
Doporučená délka přípravy jsou 2 NS (normostrana, tedy 1800 znaků včetně mezer). Za každou odevzdanou přípravu student obdrží 1 bod.

b) příprava barcampového příspěvku
Součástí LŠ je studentský Barcamp, kde program vytvoří přímo studenti. Úkolem je odevzdat článek (paper) na libovolné téma (oblast zájmu, výzkumu, pracovní zkušenost, koníček) z pohledu studenta KISKu.
Odevzdání má dvě části: odevzdání názvu příspěvku a anotaci. Následně pak celý článek. Minimální délka jsou 3 NS. Před LŠ bude hlasování, kde si studenti vyberou 16 nejzajímavějších témat, které potom autoři odprezentují na LŠ. Za odevzdání anotace a článku student obdrží po 1 bodu.

c) účast na LŠ
Účast na Barcampu, přednáškách a odborných workshopech je povinná. Veškerý doprovodný program je nepovinný.

Pro úspěšné absolvování LŠ je potřeba získat 6 bodů z práce během semestru a zúčastnit se všech 5 dnů LŠ. V případě nesplnění podmínek bude možnost opravy během prodlouženého zkouškového období.
Informace učitele
Letní škola 2019 se uskuteční v termínu 22. - 28. června (pondělí až pátek jsou povinné dny pro studenty, co mají předmět zapsaný). Místo konání bude upřesněno v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: od 22. 6 do 28. 6. 2019.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKBB44