BA_MgF3 Finština: překladová cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Markéta Hejkalová (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je prakticky zaměřen na překladovou tvorbu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měl student znát některé překladové postupy týkající se především prózy, uvědomit si relevantní rozdíly mezi finštinou a češtinou a vyvarovat se běžných překladových chyb typických pro překlad mezi finštinou a češtinou.
Osnova
  • Společné i individuální překládání finské beletrie.
Literatura
  • Český překlad II (1945-2004) : sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 394 s. ISBN 8073081016. info
  • Český překlad 1945-2003 : sborník příspěvků ze sympozia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Srovnávací poetika v multikulturním světě v Praze 11. září 2003. Edited by Milan Hrala. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. 175 s. ISBN 8073080834. info
Výukové metody
komentovaná četba a překlad
Metody hodnocení
Aktivní účast na semináři je jediným požadavkem k ukončení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.