CJBC569 Václav Havel

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jan Čulík (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 31. 3. 14:00–17:40 J22, Út 7. 4. 14:00–17:40 J22, Út 14. 4. 14:00–17:40 J22, Út 21. 4. 14:00–17:40 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs srovná Havlovy absurdní hry z šedesátých let, vzniklé v optimistickém kontextu tehdejší reformní doby, s jeho hrami ze sedmdesátých a osmdesátých let, vzniklými v daleko obtížnější situaci. Bude také analyzovat Havlovu esejistickou a politickou činnost před rokem 1989 a srovná jeho dílo a činnost z období před pádem komunismu s jeho vystupováním ve funkci českého prezidenta a s jeho poslední hrou a filmem Odcházení.
Výstupy z učení
Student se v kursu naučí analyzovat dílo Václava Havla.
Osnova
 • Probíraná látka s rámcovým časovým vymezením:
 • Týden: Dílo:
 • 1. Absurdní drama na východě a na západě. Zahradní slavnost. Vyrozumění, Ztížená možnost soustředění
 • 2. Žebrácká opera, Spiklenci, Horský hotel
 • 3. Audience, Vernisáž, Protest. Moc bezmocných
 • 4. Largo desolato, Pokoušení, Asanace, Odcházení
Literatura
 • Lenka Jungmannová, „Havel znovu přečtený“. Tvar. -- ISSN 0862-657X.-- Roč. 11, 2000, č. 20, 30. 11., s. 20
 • Miloš Havelka, „Václav Havel v živlu absurdity, antinomií a nesmyslu. Soudobé dějiny, 2014, sv. XXI, č. 3
 • Sníst dvě cibule a pět mandlí : s Markem Hejdukem o divadle, Havlovi, absurditě a psaní o tom všem / ptal se Ondřej Macl. Tvar. -- ISSN 0862-657X.-- Roč. 28, 2017, č. 11, 1. 6., s. 4-5, 10-11
 • Jiří Musil, Václav Havel a sociologie. Sociologický časopis, 2012, sv. 48, č. 1
 • Čtení o Václavu Havlovi : autor ve světle literární kritiky. Edited by Michael Špirit. Vyd. 1. Praha: Institut pro studium literatury, 2013. 190 s. ISBN 9788087899007. info
 • SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama : Václav Havel v letech 1975-1989. Vyd. 1. V Praze: Paseka, 2013. 447 s. ISBN 9788074323027. info
 • ŠTĚRBOVÁ, Alena. Modelové hry Václava Havla. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 95 s. ISBN 802440379X. info
Výukové metody
Série přednášek a seminářů o díle Václava Havla.
Metody hodnocení
Student se v kursu naučí analyzovat strukturu her Václava Havla. Podmínkou pro zápočet je seminární práce na havlovské téma v délce 2000 slov. Téma po dohodě s učitelem. Práci pošlete, prosím, emailem na adresu culik@blisty.cz , J.Culik@glasgow.ac.uk , do 30. června 2020.
Prosím, v práci neopakujte biografické a bibliografické údaje o autorovi, opsané z příruček: jde mi o váš vlastní, samostatný, sémantický rozbor každého díla. Udělejte analýzu ohledně toho, jakými motivy a tématy se autor v daném díle zabývá, co dílo znamená a jak úspěšně či neúspěšně autor využívá svých vyjadřovacích prostředků.
Předpokládá se, že studenti budou mít předem přečtené texty, aby se mohli účastnit semináře. Aktivní účast na seminářích, seminární práce.
Informace učitele
Kurs se koná čtyřikrát, od úterý 31. března 2020, vždy odpoledne od 14 do 17 hodin online.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka proběhne blokově v dubnu 2020.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBC569