CJDY24 Výuka

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Předpoklady
Titul mgr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Součástí curricula vědeckého pracovníka je i schopnost učit druhé.
Výstupy z učení
Výstupem z učení je odučení nejméně jednoho kursu.
Osnova
  • Student vytvoří sylabus výběrového semináře tematicky zaměřeného na oblast zpracovávanou v disertaci. Náhradou za výše uvedené se student zapojí do výuky podle aktuálních potřeb pracoviště.
Literatura
  • v závislosti na volbě tématu
  • Literaturu navrhuje student a doplňuje školitel a vedoucí studijní skupiny
Výukové metody
konzultace se školitelem/vedoucím studijní skupiny, hospitace
Metody hodnocení
poskytnutí zpětné vazby po hospitaci
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.