CJQZ02 Čeština pro cizince - začátečníci I - konverzace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gorana Kameníková (přednášející)
Mgr. Grazyna Marta Lachmanová (přednášející)
Jana Lukaš (přednášející)
Mgr. Michala Mašková (přednášející)
Garance
PhDr. Eva Rusínová
Kabinet češtiny pro cizince - Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Muchová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet češtiny pro cizince - Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Students enroll in this course via an application form at the Department of Czech for Foreigners (not via the IS). Do kurzu se studenti přihlašují formou přihlášek v Kabinetu češtiny pro cizince (nikoli přes IS).
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student ovládá omezenou slovní zásobu, je schopen reagovat na základní společenské fráze – představení se + několik základních informací o sobě a o své rodině; situace v obchodě a v restauraci. Dále je zde procvičována výslovnost na spec. výslovnostních cvičení i na četbě jednoduchých textů.
Osnova
  • - základní slovní zásoba a spol. fráze - představení se - rodina - nakupování - restaurace - procvičování výslovnosti
Literatura
  • Rešková, Ivana. Communicative Czech (Elementary Czech) Workbook. Praha Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 1999. 111 s. : i. ISBN 382-145-99
  • Communicative Czech (Elementary Czech). Edited by Ivana Bednářová - Magdalena Pintarová. [1. vyd.]. Praha: Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, 1977. 262 s. ISBN 80-901947-2-9. info
Výukové metody
Rozhovory vedené učitelem i práce ve studijních skupinách, doplňková cvičení lexikální, interpretace čteného a vyslechnutého textu.
Metody hodnocení
Ke složení zkoušky je třeba úspěšně splnit požadavky závěrečného testu. Dále je nutné dodržet následující pravidla: 1/ V průběhu jednoho semestru musí mít student 75% účast na výuce. V případě nižší účasti nebude student připuštěn k závěrečnému testu, tzn. nebude mu umožněno kurz ukončit. 2/ Přítomnost na hodině zahrnuje plnění úkolů stanovených vyučujícím (domácí úkoly, prezentace na hodině apod.) Nesplnění těchto úkolů (nepřipravenost studenta) se hodnotí jako absence. 3/ Studentům není dovoleno střídat skupiny, leda ve výjimečných případech výslovně předem schválených vedením Kabinetu češtiny pro cizince.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.