HV_05a Harmonie I.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:00–11:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student ovládne základní pravidla harmonizace basu a melodie s užitím kvintakordů. Mimo praktických dovedností - vypracování příkladů a jejich reprodukce na klavíru - je schopen využít získaných poznatků při analýze hudebního materiálu.
Výstupy z učení
Student bude schopen zharmonizovat melodii a analyzovat jednodušší harmonický průběh hudebních děl.
Osnova
  • kvintakordy a jejich obraty a jejich použití při harmonizaci
  • pravidla harmonizace basu
  • harmonizace melodie
  • příklady - analýza
Literatura
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0. info
Výukové metody
Předmět kombinuje formu přednášky a semináře, je doplněn procvičováním a využívá domácích úkolů.
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium zahrnuje část písemnou a ústní, prokazují se znalosti a dovednosti ve všech zmíněných oblastech - harmonizace basu i melodie, reprodukce na klavíru i rozbor konkrétního hudebního materiálu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HV_05a