HV_93b Seminář "Hudba období baroka a klasicismu" II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 N43
Předpoklady
VH_93a Seminář barokní hudby I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kursu je spolehlivá orientace v problematice práce s prameny 17. a 18. století a s příslušnou literaturou k tematickým okruhům uvedeným v osnově.
Výstupy z učení
Student bude schopen základní orientace v práci s prameny a relevantní odbornou literaturou.
Osnova
 • Dobová a současná lexikografie
 • Dobové biografie a autobiografie
 • Práce s prameny I. Dobové traktáty.
 • Práce s prameny II. Dobové rukopisné materiály, korespondence ad.
 • Práce s prameny III. Dobové partitury, způsob jejich čtení a interpretace
 • Referáty na daná témata
Literatura
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • MOZART, Leopold. Důkladná škola hry na housle. Přel. V. Bělský. Praha: Ivan Černý, Temperamet 430, 2000. ISBN 80-902689-1-9. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. 146 s. ISBN 8070674962. info
 • Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Ročník XX, č. 3-4. Antológia - renesancia a barok. Bratislava, 1994. info
 • MICHELS, Ulrich. DTV-Atlas zur Musik : Tafeln und Texte. Bd. 1, Systematisches Teil ; Historischer Teil: Von den Anfängen bis zur Renaissance. 14. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 282 s. ISBN 3-423-03022-4. info
 • QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen. Gemeinschaftliche Ausg. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. x, 424 s. ISBN 3-423-04900-6. info
 • QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Překl. V. Bělský. Praha: Editio Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-187-5. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • BOHADLO, Stanislav. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. III : Materiály k dějinám hudby, sociologie a estetiky. III, Období baroka (Variant.). Vyd. 1. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1988. 153 s. info
 • BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986. info
 • ROSEN, Charles. The classical style : Haydn, Mozart, Beethoven. London: Faber and Faber, 1971. 467 s. : i. ISBN 0-571-10234-4. info
 • MARCELLO, Benedetto. Divadlo podle módy.Přel. Alena Hartmanová. Praha: Editio Supraphon, 1970. info
 • BUKOFZER, Manfred Fritz. Music in the baroque era : from Monteverdi to Bach. 1st pub. London: J.M. Dent & Sons, 1948. xv, 489. ISBN 0460034316. info
Výukové metody
diskuse, seminární práce, referáty, práce s prameny
Metody hodnocení
seminář prezentace a odevzdání referátů a seminárních prací
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HV_93b