ISKB62 Prezentace informací na internetu

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 10:00–13:40 B2.33, Čt 12. 3. 10:00–13:40 B2.33, Čt 2. 4. 10:00–13:40 B2.33, Čt 23. 4. 10:00–13:40 B2.33, Čt 14. 5. 10:00–13:40 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 25/15
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat vhled a dílčí kompetence potřebné pro návrh a realizaci vzdělávacího prostředí kurzu - webových stránek. V předmětu tedy spojíme dvě oblasti zájmu – vzdělávací technologie a design informačních služeb. Uvažovat budeme o UX v s ohledem na učení a vzdělávání.
Kurz bude prakticky orientován na příklad probíhajícího EdTech projektu TA ČR. Cílem tohoto projektu je urychlení transferu znalostí z univerzitního prostředí na střední školy. Tématem kurzu je informační gramotnost a učení. Jako prostředek využíváme redakční systém Umbraco, ale také dílčí technologie např. chatbot. V rámci pěti blokových setkání tak budeme postupovat od obecných poznatků ke konkrétní tvorbě a aplikaci.


Konkrétní podoba kurzu bude zohledněna s ohledem na průsečík studijních a profesních zájmů přihlášených studentů. Dle tohoto zájmu si studenti zvolí vlastní malý učební cíl, který se v kurzu pokusí naplnit. Tyto zájmy budou také reflektovány v diskusích v rámci blokové výuky.


Kurzem vás budou provázet

 • Mgr. Hana Tulinská - Hana Tulinská je garantkou bakalářské profilace EdTech KISK, výzkumnou pracovnicí TA ČR projektu, vedoucí univerzitního online Kurzu práce s informacemi.
 • Mgr. Lucie Horáková - Lucie Horáková je grafická designérka a designérka služeb v NEON STUDIO, projektová manažerka v Jumpy, členka Industra Brno. Vystudovala Grafický design na FAVU VUT a Informační studia a knihovnictví na KISK MUNI.
 • MgA. Jakub Konvica - Jakub Konvica je designér v NEON STUDIO, člen Industry. Navrhnul například vizuální styl pro Univerzitní kino Scala. Vystudoval grafický design na FAVU VUT.
 • Výstupy z učení
  Po absolvování kurzu budete schopni
 • Navrhnout webové prostředí s ohledem na konkrétní vzdělávací potřeby
 • Navrhnout prostředí s ohledem na účel učení a vzdělávání
 • Aplikovat základní zásady grafického designu
 • Aplikovat základní zásady uživatelského designu
 • Osnova
  • V semestru proběhne 5 setkání, vždy v rozsahu dvou přednášek.
  • 20. 2.
  • 12. 3.
  • 2. 4.
  • 23. 4.
  • 14. 5.
  Literatura
   povinná literatura
  • KRUG, Steve. Web design : nenuťte uživatele přemýšlet! 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 167 s. ISBN 8025112918. info
   neurčeno
  • KAUSHIK, Avinash. Webová analytika 2.0 : kompletní průvodce analýzami návštěvnosti. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 456 s. ISBN 9788025129647. info
  • NIELSEN, Jakob a Marie TAHIR. Použitelnost domovských stránek. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2005. 323 s. ISBN 8086815188. info
  • http://www.smashingmagazine.com
  Výukové metody
 • Bloková výuka
 • Samostatná práce – četba, příprava na setkání, sdílení zdrojů, naplnění vlastního dílčího vzdělávacího cíle
 • Workshop
 • Analýza výzkumů
 • Diskuse
 • Metody hodnocení
  Kurz bude zakončen kolokviem. Podstatou kolokvia je reflexe práce v semestru – četby, tvorby, nových znalostí a zkušeností. Diskutováno bude také naplnění individuálního cíle. Kurz vyžaduje nejméně 2 hodiny studia týdně.
  Další komentáře
  Rozvrhové informace tohoto předmětu se budou ještě pravděpodobně měnit.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ISKB62