ISKB67 Tutorování univerzitních online kurzů

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 C31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 3/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Kurz provede studenta zkušeností s návrhem transformace univerzitního online kurzu pro vybranou cílovou skupinu a jeho realizací z pozice online tutora. Příprava kurzu obnáší studium zdrojů, komunikaci s cílovou skupinou a vyučujícími online kurzů. Realizace obnáší péči o studenty transformovaného online kurzu a řízení a poskytování zpětné vazby. Samotné tutorování je vnímáno jako nástavba kurzu a díky získání grantu Fondu rozvoje MU je honorováno. Kurzy, které se nabízí k transformaci: Kurz práce s informacemi, Kreativní práce s informacemi, Kurz rozvoje digitálních kompetencí. Cílové skupiny ze kterých budeme společně vybírat: knihovníci, učitelé, čtenáři MK (senioři nebo rodiče na RD). Cílem kurzu je probloubit kompetence v oblasti online tutoringu
 • komunikace s cílovou skupinou
 • transformace online kurzu pro potřeby cílové skupiny
 • realizace kurzu a jeho tutorování
 • reflexe tutorské zkušenosti
 • Výstupy z učení
  Student bude po absolvování předmětu schopen
 • oslovit zástupce cílové skupiny vzdělávacího programu
 • analyzovat potřeby cílové skupiny
 • transformovat existující online kurz dle potřeb cílové skupiny
 • řídit průběh kurzu
 • tutorovat, poskytovat zpětnou vazbu
 • reflektovat tutorskou zkušenost a poučit se z ní
 • Osnova
  • V rámci kurzu si studenti vyzkoušejí:
  • únor: komunikaci s cílovou skupinou;
  • únor - březen: transformaci online kurzu KISK pro potřeby vybrané cílové skupiny (úkoly, kvízy, podmínky ukončení, transformace části studijních materiálů, příprava online prostředí a nástrojů)
  • duben – červen: realizaci kurzu a jeho tutorování (provázení kurzem, odpovídání na dotazy, poskytování zpětné vazby)
  • červen: sepsání tutorské zkušenosti tak, aby byla přínosnou „case study“ univerzitě a dalším studentům.
  Výukové metody
  seminář, samostatná praxe a její konzultace, skupinová reflexe
  Metody hodnocení
  Plnění průběžných úkolů, kolokvium
  Informace učitele

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ISKB67