ISKM66 VideoLab: ateliér tvorby edukačních videí

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
Bc. Vojtěch Hamerský, DiS. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 C12
Předpoklady
Zájem o téma. Pouze pro studenty ISK.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 8/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 5/12
Mateřské obory
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům znalost a přehled v oblasti vzdělávacích videích. V průběhu kurzu se studenti dovědí o aktuálních výzkumech a konceptech důležitých pro plánování tvorby videí. Vyzkouší si tvorbu scénáře, natrénují vystupování před kamerou ve videostudiu Filozofické fakulty. Vyzkouší si také postprodukci ve videoeditorech. Cílem kurzu je také trénink zvládání stresu a sebevědomá sebeprezentace, k čemuž jim bude poskytnuta podpora vyučujících i (malou) studijní skupinou. Setkání budou probíhat v učebně a videostudiu FF MUNI dle potřeby. Pro setkání ve videostudiu budou studenti rozděleni do dvou menších skupin. Pro inspiraci a motivaci můžete zhlédnout krásná videa, která studenti natočili jako úkol k jednomu cvičení kurzu Vzdělávací technologie – Jáňa, Sedoriko, Dalibor. Kurzem provedou: Mgr. Hana Tulinská Hana Tulinská je garantkou bakalářské profilace EdTech KISK, výzkumnou pracovnicí TA ČR projektu, vedoucí univerzitního online Kurzu práce s informacemi. Bc. Vojtěch Hamerský, DiS. Vojtěch Hamerský je student magisterského studia KISK, booktuber jako Eclectic Reader, asistent režie pro vydavatelství Walker a Volf, obsahový specialista pro Československou bibliografickou databázi.
Výstupy z učení
Studenti vytvoří vlastní vzdělávací video.
 • studenti znají dílčí poznatky z aktuálních výzkumů využití videí ve vzdělávání a jejich efektivity
 • studenti umí připravit vlastní obsah videa
 • studenti zvládají vystupování před kamerou
 • studenti zvládají mírně pokročilé techniky postprodukce videa
 • studenti dokáží prezentovat své video
 • Osnova
  • 19. 2. kontext tvorby vzdělávacích videí a poznatky z výzkumů
  • 26. 2. kontext tvorby vzdělávacích videí a poznatky z výzkumů
  • 4. 3. videostudio, skupina A
  • 11. 3. videostudio, skupina B
  • 18. 3. videostudio, skupina A
  • 25. 3. videostudio, skupina B
  • 1. 4. videostudio, skupina A
  • 8. 4. videostudio, skupina B
  • -
  • 15. 4. postprodukce videa
  • -
  • 29. 4. postprodukce videa
  • -
  • 13. 5. postprodukce videa a zpětná vazba
  • 20. 5. rozbor videa
  • 27. 5. prezentace finálního videa
  Metody hodnocení
  V průběhu kurzu bude poskytována formativní zpětná vazba na dílčí úkoly. Studenti si v kurzu vedou rozvojové portfolio, ve kterém reflektují práci v předmětu a svůj pokrok. Nutná je 100% účast s výjimkou nemoci.
  Informace učitele
  Další komentáře
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ISKM66