JPNB23 Vybrané kapitoly z japonského jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 B2.21
Předpoklady
JPN221 Japonský jazyk IV - výklad && JPN222 Japonský jazyk IV - cvičení
Předpokladem je absolvování kurzů JPN221 a JPN222
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvíjet schopnost aplikovat doposud získané znalosti japonského jazyka na interpretaci japonských odborných textů s přihlédnutím ke specifikám japonského lingvistického diskursu. Studenti se seznamují s historicko-společenským pozadím jazykovědného prostředí v Japonsku, se specifickými metodami výzkumu konkrétních jazykových jevů a s různorodostí přístupů k vybraným problémům, jež japonská lingvistika řeší.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
popsat vybrané jevy japonského jazyka;
vysvětlit vybrané jazykové jevy japonštiny s ohledem na synchronní i diachronní hlediska;
aplikovat své dosavadní praktické jazykové znalosti při metajazykovém náhledu na moderní japonštinu;
charakterizovat japonskou lingvistiku a některá specifika japonského jazyka;
formulovat základní myšlenky o vztahu systému jazyka a kultury;
posoudit míru aplikovatelnosti obecných lingvistických teorií při popisu japonského jazyka.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Kokugogaku vs. Nihongogaku vs. Nihongo gengogaku
 • 3. Nihon vs. Nippon (čtení znaků vs. čtení slov)
 • 4. Tabulka 50 zvuků (fonologický vývoj japonštiny)
 • 5. Problematika podmětu v japonštině (typologická klasifikace japonštiny)
 • 6. Četba a interpretace lingvistických textů k otázce podmětu (I)
 • 7. Četba a interpretace lingvistických textů k otázce podmětu (II)
 • 8. Četba a interpretace lingvistických textů k otázce podmětu (III)
 • 9. Problematika konceptu čindžucu (predikace, modalita a podstata věty v japonštině)
 • 10. Četba a interpretace lingvistických textů k otázce čindžucu (I)
 • 11. Četba a interpretace lingvistických textů k otázce čindžucu (II)
 • 12. Tako vs. ika (úvod do japonské dialektologie)
Literatura
  doporučená literatura
 • KOIKE, Seiji. Úvod do gramatiky moderní japonštiny. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2010. 237 s. ISBN 9788073990503. info
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
  neurčeno
 • Gendai nihongo tankyūhō. Koike, S. Tokyo, Asakura shoten, 2001
 • Nihongogaku kīwādo jiten. Koike, S. a kol. Tokyo, Asakura shoten, 1997
 • Nihongo wa donna gengo ka. Koike, S. Tokyo, Chikuma shinsho, 1994
Výukové metody
Přednáška spojená s diskusí na vybrané téma, při níž se vychází z dosavadních jazykových znalostí studentů; četba a interpretace vybraných odborných textů.
Metody hodnocení
Písemná práce na zadané téma. Podmínkou je minimálně 70%ní aktivní prezence na hodinách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/JPNB23