MUB_016 Muzejně výstavní praktikum

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavel Holman (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Nekuža (cvičící)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 2. 9:00–12:40 TMB, Pá 3. 4. 9:00–12:40 TMB, Pá 24. 4. 9:00–12:40 TMB, Pá 15. 5. 9:00–12:40 TMB
Předpoklady
MUB_015 Teorie muzejní prezentace
MUB_015 Teorie muzejní prezentace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
studenti si prakticky vyzkouší celý proces přípravy a realizace muzejní výstavy;
vyzkouší si aplikaci teoretických poznatků v praxi;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět možným způsobům aplikace teoretických poznatků při přípravě a realizaci výstavy v muzejní praxi;
- navrhnout vlastní výstavní projekt a být schopen jej realizovat
Osnova
 • Zásady muzejního výstavnictví;
 • Postup přípravy a realizace výstavy;
 • Praktické ukázky a cvičení - příprava a realizace výstavy;
Literatura
  povinná literatura
 • Dle zadání vyučujícím podle aktuálního tématu výstavy.
  doporučená literatura
 • HOLMAN, Pavel. Dějiny muzejního výstavnictví a pokusy o zapojení návštěvníka. In Hovory v muzeu. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1998. s. 5-9, 5 s. info
 • DEAN, David. Museum exhibition : theory and practice. London: Routledge, 1996. xi, 177. ISBN 0415080177. info
 • Thinking about exhibitions. Edited by Reesa Greenberg - Bruce W. Ferguson - Sandy Nairne. 1st pub. London: Routledge, 1996. xxii, 487. ISBN 0415115906. info
 • EDSON, Gary a David DEAN. The handbook for museums. 1st publ. London: Routledge, 1994. xvi, 302 s. info
 • ŠILHAVÝ, Lubomír. Metodika a praxe výstavnictví. Praha: Československá obchodní a průmyslová komora, 1982. 179 s. info
Výukové metody
practická cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet, na základě splnění zadaných úkolů
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUB_016