NJII_252A Metody a přístupy moderní literární vědy

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 L35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům magisterského studia germanistiky produktivní a aktuální literárněvědné přístupy a metodologie, a to na úrovni teoretické i aplikační. Přednášková řada je obsazena zhruba z poloviny hostujícími odborníky. Každá přednáška nabízí - podle rozhodnutí přednášejícího - určitou strategii germanistické práce s textem/kontextem, kterou prezentuje obecně i na zvoleném textové vzorku. Tyto sondy se mohou odvíjet od základních, obecně známých přístupů ke germanistice (hermeneutika, strukturalismus atd.), přes ty méně časté (recepční estetika, postkolonialismus) až po inspirativní mimomainstreamové trendy (empirická literární věda, digital humanities).
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- orientovat se základním způsobem v klasických i méně častých literárněvědných přístupech,
- chápat germanistické teorie a metodologie jako nástroje k "otevření" textu nebo jeho určitého aspektu,
- reflektovat teoretická a metodologická východiska svého vlastního (diplomového) projektu.
Osnova
  • Program každého semestru je určen složením přednášejících. V programu jsou vždy obsaženy:
  • 1. Klasické literárněvědné teorie a postupy (hermeneutika, strukturalismus atd.)
  • 2. Přístupy k literárněvědné germanistice, které se etablovaly ve 2. polovině 20. století (literární sociologie, recepční estetika, diskurzní analýza, naratologie atd.)
  • 3. Nejnovější trendy v literárněvědné germanistice a jejich aplikace (digital humanities, postimperialismus vs. postkolonialismus, spatial turn atd.)
  • Každá přednáška charakterizuje zvolenou teorii/metodologii a nabídne její konkrétní aplikaci na literárním textu. Sommersemester 2020 NJII_252A. Methoden der LW. Mittwoch 18.00 L35 19. 2. A. Urválek: Literatur und Wissen 26. 2. Z. Mareček: Narratologie 4. 3. J. Budňák: P. Bourdieu 11. 3. J. Hrdličková: Hermeneutik und Hermetik 18. 3. M. Trombiková: wird noch festgelegt 25. 3. J. Trna: wird noch festgelegt 1. 4. Doktorand….. 8. 4. Ch. Luckscheiter: Methoden zu P. Handke 15. 4. Z. Pecka: Interdisziplinarität im digitalen Raum 22. 4. E. Osmanovic: wird noch festgelegt 29. 4. J. Häussermann: wird noch festgelegt 6. 5. Johanna Lenhart: Ecocriticism 13. 5. J. Köck: wird noch festgelegt
Literatura
  • Zugänge zur Literaturtheorie : 17 Modellanalysen zu E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Edited by Oliver Jahraus. Stuttgart: Reclam, 2016. 320 stran. ISBN 9783150110829. info
  • Positionen der Literaturwissenschaft : acht Modellanalysen am Beispiel von Kleists "Das Erdbeben in Chili". Edited by David E. Wellbery. 5. Aufl. München: C.H. Beck, 2007. 194 s. ISBN 9783406377310. info
Výukové metody
přednáška, přípravná četba
Metody hodnocení
účast a pozornost, přípravná četba, 3 protokoly (po 2 stranách) NEBO jedna esej s aplikací jednoho referovaného přistupu na individuálně zvolený literární materiál (4 strany). Protokoly nebo esej zašlete prosím na adresu vyučujícího, jehož hodinu zpracováváte.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.