PHBS Sociální a politická filozofie

Filozofická fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní systematický přehled v sociální a politické filozofii. Na konci kurzu bude student schopen popsat základní pojmy a teorie politické filozofie a předložit zdůvodněné názory na jejich povahu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyjmenovat základní otázky sociální a politické filozofie
- rozebrat základní otázky sociální a politické filozofie
- prezentovat základní argumenty v daných otázkách
- obhájit svůj vlastní názor na klíčové argumenty.
Osnova
 • Společnost, vznik a úloha státu, politická autorita
 • Demokracie
 • Spravedlnost
 • Práva
 • Svoboda
 • Rovnost
 • Oprese, feminismus, multikulturalismus
 • Mezinárodní otázky, globální spravedlnost
Literatura
 • WOLFF, Jonathan. An introduction to political philosophy. First published. xii, 215. ISBN 9780199296095. info
 • Povinná literatura je součástí doprovodné e-learningové podpory
 • Contemporary debates in political philosophy. Edited by Thomas Christiano - John Philip Christman. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. xiii, 473. ISBN 9781405133227. info
 • A companion to contemporary political philosophy. Edited by Robert E. Goodin - Philip Pettit. Oxford: Blackwell Publishers, 1995. xiii, 679. ISBN 0-631-17993-3. info
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
Písemný test, 8-10 otevřených otázek, min. 60 procent bodů k úspěšnému složení zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHBS