PHK1107 Sociální a politická filozofie

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 11:00–12:40 A11, Pá 27. 3. 11:00–12:40 A11, Pá 24. 4. 11:00–12:40 A11
Předpoklady
PHK1104 Dějiny filozofie - antika && PHK1202 Děj. fil. - antika, středověk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní systematický přehled v politické filozofii. Na konci kurzu bude student schopen popsat základní pojmy a teorie politické filozofie a předložit zdůvodněné názory na jejich povahu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyjmenovat základní otázky sociální a politické filozofie
- rozebrat základní otázky sociální a politické filozofie
- prezentovat základní argumenty v daných otázkách
- obhájit svůj vlastní názor na klíčové argumenty.
Osnova
 • Společnost, vznik a úloha státu, politická autorita
 • Demokracie
 • Spravedlnost
 • Práva
 • Svoboda
 • Rovnost
 • Oprese, feminismus, multikulturalismus
 • Mezinárodní otázky, globální spravedlnost
Literatura
 • WOLFF, Jonathan. An introduction to political philosophy. Third edition. Oxford: Oxford university press, 2016. xiv, 231. ISBN 9780199658015. info
 • KYMLICKA, Will. Contemporary political philosophy : an introduction. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2002. xii, 497. ISBN 0198782748. info
 • Současná politická filosofie : sborník textů anglosaských autorů 20. století. Edited by János Kis, Translated by Pavel Barša. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997. 501 s. ISBN 8086005607. info
 • A companion to contemporary political philosophy. Edited by Robert E. Goodin - Philip Pettit. Oxford: Blackwell Publishers, 1995. xiii, 679. ISBN 0-631-17993-3. info
 • Politická filosofie 20. století. Edited by Karl Ballestrem - Hennig Ottmann, Translated by Alena Bakešová. 1. vyd. Praha: ISE, 1993. 302 s. ISBN 80-85241-52-8. info
Výukové metody
Semináře
Metody hodnocení
Umožněna 1 absence za semestr. Písemný test, 8-10 otevřených otázek, min. 60 procent bodů k úspěšnému složení zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHK1107