PJV010 Samostatná četba a práce s polskou slovní zásobou I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
konzultace. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost polštiny odpovídající úrovni B1 a vyšší. Doporučujeme zapisovat až ve 2. nebo 3. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je posílení jazykové kompetence studentů (rozšiřování slovní zásoby a frazeologie současné polštiny), jejich schopnosti orientovat se v souvislém textu a porozumět mu. Student si na začátku semestru zvolí (a titul oznámí vyučujícímu, který musí výběr schválit) knižně vydané prozaické (případně dramatické) dílo polského autora, které vzniklo po roce 1989 a dosud nebylo přeloženo do češtiny či slovenštiny. V rozsahu 60-70 stran z této knihy student zpracuje neznámou slovní zásobu a frazeologii.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- lépe samostatně pracovat s polskými literárními texty,
- analyzovat literární text z hlediska jazykového a stylistického,
- aplikovat poznatky z přednášek o normativní mluvnici polštiny (zejména z lexikologie),
- popsat jazyk vybraného díla současné polské prózy (případně dramatu),
- využít osvojenou slovní zásobu v praxi.
Osnova
 • Předmět nemá pravidelnou kontaktní výuku, studenti samostatně čtou a excerpují novou slovní zásobu ze zvolené soudobé prózy (případně dramatu) a na konci semestru se dostaví na ústní přezkoušení. Student postupuje následujícím způsobem:
 • 1. Volba prozaického/dramatického textu (vyučující je připraven poradit studentům s výběrem) a informování vyučujícího o zvoleném titulu a rozsahu stran (minimálně 60 tiskových stran knihy). Stejnou knihu si může zvolit více studentů, musejí však pracovat s odlišnými úryvky. Zvolené dílo nesmí být přeloženo do češtiny nebo slovenštiny! Termín: 15. 3. 2020.
 • 2. Zaslání přiměřeně kvalitního skenu/e-verze zvolené pasáže (výhradně ve formátu vícestránkového PDF souboru, případně e-bookový formát EPUB). Pokud zvolené dílo nebudete mít rovnou k dispozici v elektronické podobě, ale budete skenovat příslušnou pasáž z tištěné knihy, doporučuji ke skenování využít rychlé kopírky se skenrem v Ústřední knihovně (k dispozici jsou návody, nebo Vám knihovníci ochotně poradí s případným nastavením vícestránkového PDF). Sken/e-verzi je samozřejmě možné poslat již současně s oznámením o zvoleném titulu. Termín: 5. 4. 2020.
 • 3. Četba zvoleného textu, případně dohledání základních informací o autorovi, o zvoleném díle a o jeho pozici v kontextu současné polské literatury a v rámci autorovy tvorby.
 • 4. Excerpce neznámé a obtížnější slovní zásoby a frazeologie a její zpracování formou slovníčku (s uvedením vhodného českého/slovenského překladového ekvivalentu). Uspořádání slovníčku podle stran v originálním textu (číslo strany a pod ním případná nová slovní zásoba řazená podle výskytu na dané straně, nebo abecedně).
 • 5. Zaslání slovníčku (ve formátu .doc, .docx nebo .odt) vyučujícímu. Termín: nejpozději v průběhu 3. pracovního dne před dnem ústního přezkoušení. Při nedodržení termínu je nutné zvolit jiný (pozdější) termín přezkoušení.
 • 6. Ústní přezkoušení. Doporučuji absolvovat přezkoušení v individuálně dohodnutém termínu v březnu nebo dubnu. V zápočtovém týdnu a/nebo ve zkouškovém období budou vypsány ještě 2-3 pevně stanovené termíny, ve kterých je nutné stihnout absolvovat i případnou opravu.
Literatura
 • Słownik polsko-czeski (Souběž.) : Polsko-český slovník [Vydra, 1951] : Polsko-český slovník. 1, A-Ó [Oliva, 1994] : Polsko-český slovník. I, A-Ó [Oliva, 1999] : Polsko-český slovník. II, P-Ż [Oliva, 1995] : Polsko-český slovník. II, P-Ż [Oliva, 1999. info
 • Uniwersalny słownik języka polskiego. Edited by Stanisław Dubisz. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. 1075 s. ISBN 8301138610. info
 • ANUSIEWICZ, Janusz a Jacek SKAWIŃSKI. Słownik polszczyzny potocznej. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 410 s. ISBN 8301119306. info
 • Słownik frazeologiczny. Edited by Anna Kłosińska. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukove PWN, 2008. xii, 653. ISBN 9788301144807. info
 • Poľsko-slovenský, slovensko-polský slovník (Souběž.) : Słownik polsko-słowacki, słowacko-polski. info
Výukové metody
Předmět nemá kontaktní výuku, studenti samostatně čtou a excerpují zvolený literární text a na konci semestru se dostaví na ústní přezkoušení. Samostatná práce studenta dle výše uvedených pokynů.
Metody hodnocení
Student obdrží zápočet po ústním přezkoušení neznámé slovní zásoby a frazeologie na základě zpracovaného slovníčku, četby a volného překladu zadané pasáže z textu. Není-li student schopen vhodně přeložit zadané slovní spojení či slovo získává 2 trestné body, pokud je ale obsaženo v jeho zpracovaném slovníčku, tak pouze 1 trestný bod. Při dosažení 5 trestných bodů je pokus hodnocen jako neúspěšný.
Informace učitele
Příklady titulů, které jsou dostupné v ÚK FF:
Bator, J.: Chmurdalia, Wyspa Łza
Bieńkowski, D.: Biało-czerwony; Nic
Boćkowska, A.: Księżyc z peweksu: o luksusie w PRL
Dehnel, J.: Balzakiana; Rynek w Smyrnie
Dunin, K.: Obciach
Goerke, N.: Fractale
Gretkowska, M.: Europejka; Polka
Huelle, D.: Śpiewaj ogrody; Inne historie
Iwasiów, I.: Bambino
Chwin, S.: Dolina Radości; Esther; Krótka historia pewnego żartu
Jurewicz, A.: Dzień przed końcem świata
Kuczok, W.: Senność; Widmokrąg
Masłowska, D.: Inni ludzie
Miłoszewski, Z.: Ziarno prawdy
Odija, D.: Tartak
Odojewski, W.: Oksana
Orbitowski, Ł.: Inna dusza
Pilch, J.: Inne rozkosze; Spis cudzołożnic
Sieniewicz, M.: Rebelia
Stasiuk, A.: Dziennik pisany później; Fado; Taksim
Strachota, J.: Oprócz marzeń warto mieć papierosy
Szczerek, Z.: Siódemka; Siwy Dym, albo, Pięć Cywilizowanych Plemion
Tochman, W.: Dzisiaj narysujemy śmierć
Wasielewski, M.: Jutro przypłynie królowa
Ze současných autorů lze dále doporučit i některé dosud nepřeložené romány dalších autorů, např. Ignacyho Karpowicze, Szczepana Twardocha, Krzysztofa Vargy aj.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.