PJV020 Samostatná četba polské beletrie v překladech

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
četba a konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/8, pouze zareg.: 0/8
Jiné omezení: Zápis studentů z jiných programů než Polská studia je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na samostatnou četbu významných děl polské beletrie 20. a 21. století v českých, případně slovenských překladech. Hlavním cílem je seznámení studentů se zajímavými texty polské literatury a jejich autory. Cílem je rovněž získat základní přehled o hlubších kulturních a společenských souvislostech významných děl polské beletrie. V závěrečné eseji student prokáže schopnost samostatné analýzy zvolených literárních děl.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
popsat tematiku a formu vybraných děl polské beletrie;
vysvětlit souvislost těchto témat s kulturními a společenskými okolnostmi vzniku vybraných literárních děl;
demonstrovat znalost vybraných literárních děl a jejich hlavních témat v podobě analytického textu;
srovnat vybraná témata literárních děl v analytické eseji;
obhájit svá tvrzení v krátké odborné rozpravě.
Osnova
  • Předmět je založen na domácí četbě vybraných literárních děl a samostatné práci na závěrečné eseji. V případě potřeby je absolvují studenti i individuální konzultace.
Literatura
  • BURKOT, Stanisław. Literatura polska, 1939-2009. Wyd. 3., zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 527 s. ISBN 9788301162894. info
  • Literatura polska 1989-2009 : przewodnik. Edited by Piotr Marecki. Krakow: Korporacja ha!art, 2010. 412 s. ISBN 9788362574131. info
  • Literatura polska 1990-2000. Edited by Tomasz Cieślak - Krystyna Pietrych. Kraków: Zielona Sowa, 2003. 457 s. ISBN 8373895167. info
  • Literatura polska 1990-2000. Edited by Tomasz Cieślak - Krystyna Pietrych. Kraków: Zielona sowa, 2003. 399 s. ISBN 8373895159. info
  • ŚLIWIŃSKI, Piotr a Przemysław CZAPLIŃSKI. Literatura Polska, 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji. Wyd. 1. Kraów: Wydawnictwo Literackie, 1999. 428 s. ISBN 8308028578. info
Výukové metody
Samostatná četba vybraných literárních děl, sekundární literatury a příprava na závěrečném analytickém eseji. V případě potřeby individuální konzultace.
Metody hodnocení
Studenti budou hodnoceni na základě krátké analytické eseje (cca 4 normostrany), která bude předmětem závěrečné rozpravy. Základní podmínkou je dodržení termínu odevzdání eseje.
Informace učitele
Seminář je založen na samostatné práci, četbě zadaných českých překladů literárních děl polských autorů a zpracování krátké eseje (odevzdání prostřednictvím ISu nejpozději před začátkem zápočtového týdne). Instrukce k eseji studenti obdrží e-mailem v úvodu semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.