REDZS2 Zahraniční studijní stáž II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
REDZS1 Zahraniční stáž I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti a studentky absolvují studijní pobyt na zahraniční univerzitě či výzkumné instituci podle vlastní volby a dohody se školitelem v rámci některého z dostupných stipendijních programů (Erasmus, mezistátní kulturní dohody atp.).
Výstupy z učení
Student bude schopen obhájit výsledky svého výzkumu i před zahraničními odborníky; po návratu bude schopen podat zprávu o svém výzkumu.
Osnova
  • Studenti a studentky budou na zahraniční instituci shromažďovat a studovat materiály ke své disertační práci, zpracovávat jednotlivé kapitoly, konzultovat se zahraničními odborníky a případně navštěvovat přednášky z nabídky hostící instituce.
  • Při absolvování stáže v délce kratší než 1 semestr si studenti zapisují pouze předmět Zahraniční stáž I (za 10 kreditů), při stáži od 1 do dvou semestrů si zapisují předměty Zahraniční stáž I a II (celkem 30 kreditů), při stáži dvousemestrové předměty Zahraniční stáž I, II a III (celkem 50 kreditů)
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertation.
Výukové metody
Konkrétní náplň svého pobytu si student(-ka) zvolí podle nabídky zahraniční instituce a po dohodě se svým školitelem či školitelkou.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě splnění předem domluveného plánu pobytu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.