RSb010 Základy ruské mluvnice II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb010/01: Čt 12:00–13:40 D33, O. Berger
RSb010/02: Čt 14:00–15:40 L41, O. Berger
Předpoklady
RSb009 Základy ruské mluvnice I
Základy ruské mluvnice I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podat posluchačům základní výklad o syntaxi ruského jazyka ve srovnání s češtinou.
Výstupy z učení
Student by po absolvování předmětu měl být schopen:
- ovládat základní syntaktickou terminologii;
- definovat základní pojmy v rámci syntaxe;
- aplikovat tyto pojmy při analýze konkrétních textů a cvičení;
- konfrontovat ruský a český syntaktický systém;
- popsat stavbu věty a souvětí.
Osnova
 • 1. Syntax jako součást gramatiky. Základní syntaktické jednotky.
 • 2. Charakteristika syntaktického systému ruštiny v porovnání s českým.
 • 3. Slovní spojení. Parataxe a hypotaxe. Shoda, řízení, přimykání.
 • 4. Věta jednoduchá. Klasifikace jednoduchých vět.
 • 5. Větné členy. Hlavní větné členy a rozvíjející větné členy.
 • 6. Vnitřní stavba věty. Několikanásobné větné členy.
 • 7. Souvětí (parataxe).
 • 8. Souvětí (hypotaxe).
 • 9. Slovosled.
Literatura
 • FLÍDROVÁ, Helena a Stanislav ŽAŽA. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Edited by Aleš Brandner. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. 157 s. ISBN 9788026303558. info
 • ADAMEC, Přemysl, Vladimír HRABĚ, Rudolf ZIMEK a Stanislav ŽAŽA. Русский синтаксис в сопоставлении с чешским. Brno: Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1982. ISBN 2-578-40037-7. info
 • Akademija nauk SSSR (Moskva). Institut russkogo jazyka. Russkaja grammatika. T. 1, Fonetika, fonologija, udarenije, intonacija, slovoobrazovanije, morfologija. Edited by N. Ju. Švedova. Moskva: Nauka, 1980. 783 s. info
 • Akademija nauk SSSR (Moskva). Institut russkogo jazyka. Russkaja grammatika. T. 2, Sintaksis. Edited by N. Ju. Švedova. Moskva: Nauka, 1980. 709 s. info
 • BARNETOVÁ, Vilma. Russkaja grammatika. 2 [1-5944/2]. Praha: Academia, 1979. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou seminářů a přednášek.
Metody hodnocení
Studenti, kteří si předmět zapíší, musejí řádně navštěvovat výuku. Předmět bude ukončen zkouškou, která bude mít část písemnou a ústní.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/RSb010