AES_704 Kresebná dokumentace pro pokročilé

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Soňa Plchová (cvičící)
Garance
Mgr. Soňa Plchová
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
AEA_26 Dokumentační techniky || AEB_A11 Dokumentační techniky
Předpokladem je předchozí absolvování kurzu AEB_A11 Dokumentační techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je určen studentům, kteří již v minulosti úspěšně absolvovali předmět AEB_A11 Dokumentační techniky (nebo dříve AEA_26 Dokumentační techniky) a mají zájem se dále zdokonalit v kresebné dokumentaci archeologických artefaktů z různých materiálů (keramika, železo, bronz a jiné kovy, kámen, sklo, organické materiály).
V kurzu bude možnost individuální práce podle zájmu jednotlivých účastníků.
V závěru každý student vytvoří ze svých kreseb tabulku v podobě použitelné k publikaci.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti mají být schopni:
- samostatně vytvořit kresebnou dokumentaci komplikovanějších a méně obvyklých typů artefaktů, včetně možností kresebné rekonstrukce
- dokumentovat velmi malé a velmi rozměrné artefakty s využitím kresby ve zvětšení nebo zmenšení
- digitalizovat a upravovat kresby a sestavit tabulku kreseb ve formě a kvalitě použitelné k publikaci
- řešit zpracování tabulky kreseb pro tisk v obtížnějších případech, např. stylové sjednocení kreseb při použití obrázků převzatých z různých zdrojů (úpravy, překreslení obrázků v jednotném stylu)
Osnova
 • V kurzu bude možnost individuální práce podle zájmu jednotlivých účastníků. Studenti budou mít k dokumentaci k dispozici artefakty ze školní sbírky odd. archeologie ÚAM FF MU, případně ze sbírky odd. klasické archeologie ÚAM FF MU. Mohou si také v případě zájmu donést vlastní archeologický materiál. Na začátku semestru se studenti individuálně dohodnou s vyučující, na co se plánují v kurzu zaměřit. Je možno provádět konzultace při kreslení dokumentace archeologického materiálu k bakalářské nebo diplomové práci.
 • Navrhované tematické okruhy pro praktickou výuku v rozšiřujícím kurzu (na co v základním kurzu AEA_26 Dokumentační techniky nebylo dost času):
 • KERAMIKA
 • - Dokumentace složitějších tvarů nádob, možnosti idealizované rekonstrukce složitějšího tvaru podle známých analogických dochovaných artefaktů
 • - Asymetrické (deformované) nádoby, velmi rozměrné nádoby
 • - Nádoby s hubičkami a výlevkami, pokličky, lampy, kahany, tyglíky
 • - Dlaždice a kachle a jejich fragmenty - zásady dokumentace, možnosti rekonstrukce plošného reliéfního dekoru
 • KOVY
 • - Dokumentace složitějších tvarů – např. součásti výstroje koně a jezdce, zámky a klíče
 • - Drobné artefakty – šperky, mince – možnosti dokumentace ve zvětšeném měřítku
 • DALŠÍ MATERIÁLY
 • - Sklo, kámen, kost a parohovina, dřevo… podle individuálního zájmu studentů.
Literatura
 • e-skripta PLCHOVÁ, S.: Kresebná dokumentace archeologických artefaktů: Pravidla a zásady. Metody a postupy - dostupno v kurzu e-learningové podpory k předmětu AEA_26 Dokumentační techniky (2015) https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
 • GAWRYSIAK-LESZCYŃSKA, Wiesława. Jak rysować zabytki archeologiczne : podstawowe zasady dokumentacji. Edited by Danuta Jaskanis. Gąsava: Biskupin, 2003. 195 s. ISBN 839154902X. info
 • GRIFFITHS, N. – JENNER, A. – WILSON, Ch.: Drawing Archaeological Finds. A Handbook. Salisbury 1990.
Výukové metody
Práce s archeologickým materiálem (ze školní sbírky, případně i vlastní nebo zapůjčený materiál podle potřeby studentů), výklad s názornými ukázkami a individuální samostatná práce na kresebné dokumentaci vybraných artefaktů podle zájmu jednotlivých účastníků.

Studentům bude k dispozici e-learningová podpora – E-skripta Kresebná dokumentace archeologických artefaktů: Pravidla a zásady. Metody a postupy - dostupno v kurzu e-learningové podpory k předmětu AEA_26 Dokumentační techniky https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476 Tato publikace byla povinnou studijní literaturou už v základním kurzu. Jednotlivé kapitoly věnované různým okruhům archeologických artefaktů obsahují kromě základních informací i řadu rozšiřujících materiálů s mnoha obrazovými ukázkami. K dispozici zde jsou rovněž (v pdf) doporučené publikace studijní literatury a budou přidávány další články se zajímavými příklady kresebné dokumentace.
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet. Požadavky k zápočtu – aktivní účast na práci v semináři, odevzdání finální tabulky kreseb v odpovídající kvalitě (obsah tabulky podle individuální dohody).
Informace učitele
Pomůcky pro práci v semináři:

Papíry - pro přípravné kresby tužkou stačí obyčejný kancelářský papír, pro finální kresby pauzovací papír ("průsvitka").
Tužky - doporučuji mikrotužku 0.5 mm, tuhu HB, + vhodnou gumu. Na finální kresby - černé dokumentační mikrofixy nebo technická pera (aspoň 2 tloušťky).
Pravítka a trojúhelníky, kružítko, případně šablona na kreslení malých průměrů kružnic.
Kruhová škála k měření průměrů nádob (studenti obdrží v semináři).
Podle možnosti dále: posuvné měřítko ("šupléra"), "hřeben" na snímání profilů. V omezeném počtu jsou k dispozici k zapůjčení během výuky.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/AES_704