DU5002 Doktorské kolegium

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorská kolegia představují základní formu studia, představovanou systematicky koncipovanou prezentací výzkumné práce, dle individuálních studijních plánů. Prezentace výsledků práce má charakter „konference“ doktorských studentů a kurz především poskytuje doktorandům obou forem studia, prezenčního i kombinovaného všestrannou metodickou a odbornou podporu při jejich studiu a iniciuje publikování dílčích výsledků jejich disertačních prací. Není určen je vlastní prezentaci ze strany doktorandů, ale vyžaduje se v rámci diskuse reflexe i ze strany dalších doktorských studentů.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost připravit si koncízní prezentaci; bude kompetentní přinášet a obhajovat argumenty vlastních badatelských tezí; Prokáže schopnost věcné diskuse a formulace badatelských či diskusních otázek
Osnova
  • Osnova kurzu vychází z aktualizovaných prezentací studentů dle ročních studijních plánů doktorandů. Každý student vystoupí během svého studia 3x při představení základních fází své práce (počáteční, pokročilá a závěrečná/doktorské čtení), kterým bude dokládat úspěšný postup při zpracovávání disertace.
Literatura
  • D'ALLEVA, Anne. Methods & theories of art history. Second edition. London: Laurence King Publishing Ltd, 2012. vi, 186. ISBN 9781856698993. info
  • IVERSEN, Margaret a Stephen W. MELVILLE. Writing art history : disciplinary departures. Chicago: University of Chicago Press, 2010. x, 243. ISBN 9780226388267. info
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
  • Kritické pojmy dejín umenia. Edited by Robert S. Nelson - Richard Shiff. Vyd. 1. Bratislava: Slovart, 2004. 572 s. ISBN 807145978X. info
Výukové metody
Prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Prezentace
Informace učitele
Doktorské kolegium je ovšem povinné pro všechny doktorandy, interní i kombinované, účast bude ověřována a sledována, povolena je minimálně jedna neomluvená absence, neúčast je třeba řádně a předem nahlásit a dokladovat (omluvenka v ISu). Doktorské kolegium se uskutečňuje minimálně jednou za semestr, může být však vypsáno ad hoc vícekrát v průběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.