DU5009 Státní doktorská zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška má prokázat schopnost studenta kriticky, samostatně a na vysoké odborné úrovni pojednat zadanou odbornou problematiku reagovat v diskusi a věcně argumentovat použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice vynikající znalosti faktografické a metodologické
Výstupy z učení
Hluboká znalost oboru dějin umění; schopnost argumentace; orientace v metodologických, teoretických a historografických základech oboru dějin umění.
Osnova
  • Součásti státní zkoušky jsou následující: a) obhajoba doktorské práce b) oborová otázka vycházející z tématu disertace, která ovšem není přesně totožná s jejím výměrem, a dokládající širší rozhled a orientaci studenta v řešení problému c) metodologická či historiografická otázka orientovaná opět na charakter a téma disertace
Literatura
  • Další příslušná literatura odpovídající specializaci disertace.
  • The art of art history : a critical anthology. Edited by Donald Preziosi. Oxford: Oxford University Press, 1998. 595 s. ISBN 0192842420. info
Výukové metody
Individuální přípravě
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DU5009