ETMB105 Armáda jako nástroj socializace

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Karel Altman, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek je zejména na základě analýzy a interpretace různorodých pramenů zhodnotit význam a proměnu fenoménu základní vojenské služby (ZVS) v českých zemích v letech 1968-2004, a to na pozadí odlišných politických režimů, tj. tzv. socialistického (komunistického) a demokratického. Dále budou představeny výsledky zkoumání rozdílů mezi státem proklamovanou představou o smyslu ZVS a jejím praktickým dopadem na několik generací českých mužů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni charakterizovat a popsat specifický fenomén, jaký základní vojenská služba u nás představovala. Posluchači budou schopni diskutovat problematiku procesu disciplinace a indoktrinace branců ve vztahu k vládnoucí moci, a to na základě zkoumání proměnlivého vztahu mezi oficialitou a praxí.
Osnova
  • Prameny a literatura Metodologie Historie ZVS v českých zemích Celospolečenský a kulturní význam ZVS v širší perspektivě Problematika tzv. kultu čísla Negativní jevy, mazáctví a šikana
Literatura
    doporučená literatura
  • HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? : vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960-1970). Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 349 stran. ISBN 9788024644110. URL info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška, test
Informace učitele
Další literatura: Grobelný, J.: S emblémem Chodů na klopách. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013. Gruber, P.: Dva roky záklaďákem anebo jak to bylo doopravdy. ČSLA 1982–84. Brno: Tribun EU, 2012. Altman, K.: „A tak posílám ti pozdrav z vojny…“ (K problematice osobní korespondence jako zdroje etnologického poznání každodenního života příslušníků základní vojenské služby v období tzv. normalizace). Folia ethnographica 2019, 53/2, s. 57 – 64.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ETMB105