KSCA028 Dějiny moderní Číny (od počátku 19. století)

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s dějinnými událostmi v Číně od první opiové války v 19. století do r. 1989 a analyzovat jejich dopad na současnou čínskou společnost a vnitřní i zahraniční politiku ČLR. V průběhu jednotlivých přednášek tematicky zaměřených na nejvýznamnější mezníky čínské historie, budou studenti konfrontovat přednášenou problematiku se svými poznatky načerpanými z odborné literatury, jejichž základní znalost prokáží v rámci zkoušky.
Pozornost bude věnována především následujícím okruhům: - historickému vývoji v 19. a 20. století - mezinárodnímu vlivu a geopolitickým zájmům - hlavním ideologickým směrům, které vývoj v Číně ovlivňovaly - životu běžných obyvatel
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- orientovat se v hlavním událostem moderních čínských dějin
- na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu
- objasnit proces zaostávání Číny za euro-americkým světem
- popsat příčiny pádu císařské Číny a vystihnout v základních rysech problematiku budování Čínské republiky
- charakterizovat průběh Druhé světové války na Dálném východě
- popsat proces převzetí moci v Číně Komunistickou stranou Číny v čele s Mao Zedongem a analyzovat specifika čínského komunismu
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Počátek konce – Opiové války a) Příčiny b) Zájmy účastníků c) Průběh bojů a jednání d) Následky
 • 3. Ztráta mandátu Nebes a) Rebelie b) Císařovna Dowager Cixi c) Sino-japonská válka d) Poslední císař
 • 4. Čínská revoluce a) První světová válka na Dálném východě b) Sunjatsen, Kuomintag a Čankajšek c) Komunistická strana Číny d) Boj o přežití - rolníci
 • 5. Občanská válka a) Politický souboj b) Zahraniční koncese c) Dlouhý pochod d) Vzestup Mao Ce-tunga
 • 6. Druhá sino-japonská válka 1937-1945 a) Vpád Japonců b) Nankingský masakr c) Loutkový stát Mandžukuo d) Druhá světová válka na Dálném východě e) Křehká spolupráce KMT a KSČ f) Územní zisky
 • 7. Poslední tažení Kuomintangu a) Obnovení občanské války b) Zájmy zahraničních mocností c) Úprk na Taiwan d) Vyhlášení ČLR
 • 8. 50. léta a) Mao Ce-tung upevňuje pozici b) Roky kampaní c) Velký skok vpřed
 • 9. 60. a 70. léta a) Tvrdý dopad Velkého skoku b) Mao v ústraní c) Hrůzy kulturní revoluce
 • 10. Kult osobnosti a) Propaganda b) Postavení ČLR ve světě c) Naděje lepších zítřků
 • 11. Ekonomický boom a) 80. léta b) Komunismus s čínskou charakteristikou c) Tian’anmen
 • 12. Náměstí nebeského klidu a) Následky a dědictví b) Reakce ve světě c) Odkaz Deng Xiaopinga
 • 13. Čína na vzestupu a) konec 20. století, počátek 21.st b) Jiang Zemin c) Hu Jintao
Literatura
  povinná literatura
 • CHANG, Yong. Divoké labutě. Translated by Kateřina Brabcová - Michaela Ponocná. Vydání druhé. Praha: Ikar, 2020. 515 stran. ISBN 9788024942155. info
 • CHANG, Yong. Empress dowager Cixi : the concubine who launched modern China. First Anchor Books edition. New York: Anchor Books, a division of Random house, LLC, 2014. xiii, 436. ISBN 9780307456700. info
 • WU, Emily a Larry ENGELMANN. Peříčko v bouři : dětství ztracené v chaosu. Translated by Dagmar Brejlová. Vyd. 1. Plzeň: NAVA, 2008. 224 s. ISBN 9788072113026. info
 • SHORT, Philip. Mao. Translated by Petra Andělová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2001. 588 s. ISBN 8072575767. info
 • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 80-7106-249-9. info
  doporučená literatura
 • BAKEŠOVÁ, Ivana, Ondřej KUČERA a Martin LAVIČKA. Dějiny čínské lidové republiky : (1949-2018). Vydání první. Praha: NLN, 2019. 444 stran. ISBN 9788074225963. info
 • CHANG, Yong a Jon HALLIDAY. Mao : příběh, který možná neznáte. Translated by Michaela Ponocná. Vyd. 1. Praha: Beta-Dobrovský, 2006. 719 s. ISBN 8073062720. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana, Rudolf FÜRST a Zdenka HEŘMANOVÁ. Dějiny Taiwanu. Praha: Lidové noviny, 2004. 303 s. ISBN 8071067083. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 218 s. ISBN 802440611X. info
 • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. Díl 2. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 218 s. ISBN 80-244-0611-X. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Kolokvium: Písemný test Zkouška Písemný test Test bude se bude skládat z otevřených otázek i z “multiple-choice” Podklady k testu budou přednášky a povinná literatura. Veškerá povinná literatura bude přístupná v e-výpůjčce.
Informace učitele
Test pro kolokvium a pro zkoušku bude ze stejné studijní látky a v testech budou i stejné otázky. Rozdíl bude ve skladbě otázek, v testu zkoušky bude vyšší podíl obtížných otázek a tím pádem bude o něco náročnější dosáhnout na 70%. Jelikož budete psát testy z domova, v testech bude kladen důraz na porozumění vývoji událostí a jejich souvislostem. Část otázek bude multiple choice, část bude otevřená jako např. "dopad japonské kapitulace po druhé světové válce na Komunistickou stranu Číny" či "následky uzavření škol během Kulturní revoluce". Je nutné přečíst všechny povinné knihy, jediná výjimka je kniha Fairbanka - tu stačí číst pouze od části II. (Pozdně dynastické období) dále. Část knih jsou memoáry, které se Vám budou číst velmi lehce, cíleně jsem také volila především knihy v češtině. Všechny knihy jsou čtivé, jen tam jediná odborná kniha a ta ještě je psaná populárně naučnou formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: DŮLEŽITÉ: Posluchači jednooborového plánu Čínských studií povinně zapisují ZKOUŠKU, posluchači hlavního plánu KOLOKVIUM. Ostatním posluchačům je doporučeno kolokvium.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2022.