NJII_746A Projekt

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na profilující činnost studentů, kteří pod vedením školitele pracují tvůrčím způsobem na projektovém úkolu. Jednotlivá projektová zadání se v jednotlivých semestrech odlišují, odrážejí momentální badatelské a didaktické potřeby a možnosti jednotlivých vyučujících.
Výstupy z učení
Student absolvováním předmětu prokáže schopnost pracovat v menší skupince na projektovém úkolu, který jej naučí jak cílevědomému plnění zadání, tak napomůže rozvoji jeho schopností samostatné práce.
Osnova
  • Projektová náplň se v jednotlivých semestrech obměňuje, odráží potřeby studentů i pedagogů. Sahá od práce na germanistickém online-časopise, přes podpůrné konferenční projekty, tvorby antologií textů, drobnější překladatelské projekty až po aktivity zaměřené na studentské konference. Překladatelksá náplň na jaro 2020. Překladatelská praxe – společnost Aspena Překladatelská činnost pro překladatelskou společnost Aspena. Práce bude vykonávána z domu, případně v sídle společnosti na adrese Gorkého 15, Brno. Předpokladem pro udělení kreditů je překlad cca 3000 slov během semestru jaro 2020, dosažení dostatečné kvality překladu a příkladná spolupráce s týmem projektových manažerů. Práce bude finančně odměněna. Celkové množství textu bude rozděleno do několika menších překladů a studenti dostanou na svoji práci zpětnou vazbu od zkušených jazykových korektorů a projektových manažerů.
Výukové metody
Setkání, práce v projektovém týmu.
Metody hodnocení
Výstupy hodnocené vedoucím projektového týmu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
určen pro všechny moduly magisterského studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.