PGBICT06 Online výuková prostředí

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Něničková (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 G02
Předpoklady
PGBICT02 Úvod do ICT
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Online výuková prostředí si klade za cíl seznámit studenty s nejrůznějšími řešeními VLE (Virtual Learning Environment), zvláště pak se zaměřením na systémy typu LMS (Learning Management System). Studenti budou seznámeni se specifiky, výhodami i úskalími různých online výukových prostředí a získají podrobný přehled v dostupných nástrojích a funkčních prvcích tvořících systémy typu LMS. Zároveň se studenti naučí se systémem typu LMS pracovat a budou v něm umět vytvořit kurz a jeho jednotlivé komponenty, provést nastavení adekvátní požadavkům a takovýto kurz spravovat. Studenti se seznámí primárně s LMS Moodle, který je dostatečně robustní, a tedy skýtá mnoho možností nastavení, jež jsou v obdobné podobě dostupné i v jiných systémech tohoto typu. Zároveň je LMS Moodle jedním z celosvětově nejrozšířenějších prostředí pro online výuku. V rámci předmětu budou pak studenti vedeni zejména k tomu, aby na základě získaných znalostí a dovedností byli schopni doporučit klientovi nejvhodnější řešení, toto řešení mu prezentovat a obhájit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy vybraných online výukových prostředí a systémů typu LMS;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly mezi vybranými online výukovými prostředími a LMS;
- vytvořit a spravovat online kurz v LMS Moodle;
- nastavit kurz v LMS Moodle a jednotlivé komponenty dle potřeb;
- analyzovat situaci klienta tak, aby mohl provést informované rozhodnutí;
- navrhnout klientovi vhodné LMS a svůj návrh před ním obhájit;
Osnova
 • 1. Online výuková prostředí a LMS
 • 2. Správa kurzu v LMS Moodle
 • 3. Základní typy nástrojů v LMS Moodle
 • 4. Pokročilé typy nástrojů v LMS Moodle
 • 5. Systémy pro tvorbu a správu MOOC (Open edX)
 • 6. Cloudová výuková prostředí a LMS
 • 7. Inteligentní tutorské systémy a adaptivní výukové systémy
 • 8. Zkušenosti se správou kurzů v LMS expertů z praxe
 • 9. Jak zvolit správné LMS – kritéria výběru
 • 10. Jak zvolit správné LMS – modelové situace
Literatura
 • MANĚNA, Václav a kol. Moderně s Moodlem: Jak využít e-learning ve svůj prospěch?. Praha: CZ.NIC, 2016, 294 s. ISBN 978-80-905802-7-5.
 • DRLÍK, Martin. Moodle : kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 344 s. ISBN 9788025137598. info
 • Smart learning environments. Edited by Maiga Chang - Yanyun Li. Berlin: Springer, 2015, xii, 219. ISBN 9783662444467. info
 • DANIELA, Linda a Arta RUDOLFA. Learning Platforms: How to Make the Right Choice. In: Didactics of Smart Pedagogy: Smart Pedagogy for Technology Enhanced Learning. Springer, 2018, s. 191–213. ISBN 3030015513.
Výukové metody
Přednáška, e-learning, skupinová práce, domácí úkoly, prezentace profesionálů z praxe, ústní prezentace před publikem, seminář
Metody hodnocení
Průběžné domácí úkoly budou tvořit 30 % výsledné známky. Na výsledné známce se bude dále podílet z 60 % ústní prezentace a obhajoba řešení dvou závěrečných individuálních zadání – návrh vhodného online vzdělávacího prostředí klientovi (30 %) a správné nastavení kurzu a vybraných komponent v kurzu (30 %). Zpracování závěrečné zprávy bude tvořit 10 %. Povinně bude třeba splnit každou tuto součást hodnocení alespoň na 50 %, tedy nebude možné některou z těchto součástí zcela vynechat. K úspěšnému zvládnutí předmětu je třeba dosáhnout alespoň 70 % z celkového hodnocení.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/
Všechny potřebné informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF, do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Studenti jsou povinni se s těmito informacemi seznámit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.