PHV133 Úvod do rétoriky

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující s historií rétoriky, jejími hlavními pojmy, technikami a analytickými postupy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat základní rétorické postupy;
- vytvořit projev s použitím dílčích rétorických technik;
- identifikovat hlavní teoretické přístupy v dané doméně;
Osnova
 • 01. základní vymezení rétoriky
 • 02. kánony klasické rétoriky
 • 03. analýza publika
 • 04. skladba
 • 05. styl
 • 06. rétorika a argumentace
 • 07. rétorická analýza
 • 08. diskurzivní analýza
Literatura
 • ARISTOTELÉS. Rétorika. Edited by Antonín Kříž. 3. vyd. Praha: Rezek, 2010. 303 s. ISBN 8086027325. info
 • KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Vyd. 2., dopl. Praha: Karolinum, 2010. 190 s. ISBN 9788024618296. info
 • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 141 s. ISBN 9788024729657. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2006. 212 s. 1. ISBN 80-247-0868-X. info
 • CORBETT, Edward P. J. a Robert J. CONNORS. Classical rhetoric for the modern student. 4th ed. New York: Oxford University Press, 1999. xii, 562. ISBN 9780195115420. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika : umění mluvit a jednat s lidmi. 3. vyd. Praha: Management Press, 1999. 159 s. ISBN 8072610023. info
 • HOLMAN, Jaroslav. Moderní rétorika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 197 s. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
test, esej
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PHV133