PSD_ZSSP Zahraniční semestrální studijní pobyt

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Irena Komendová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Student si volí jednu z variant PSD_ZSSP nebo PSD_OR2.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student v rámci předmětu absolvuje studijní pobyt v zahraničí. Předmět zahrnuje absolvování průběžných distančních konzultací formou e-mailové korespondence, či osobního kontaktu se školitelem. Předmět je zaměřen na rozvoj vědeckých kompetencí.
Výstupy z učení
Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost aktivní samostatné vědecké práce v podmínkách zvolené zahraniční univerzity, která bude orientována zejména na samostudium odborných zdrojů, konzultace s odborníky v oboru, získávání příslušných teoretických i praktických poznatků, případně i vlastní přednáškovou, či výzkumnou činnost.
Osnova
  • Vzhledem k náplni předmětu nelze osnovu zadat - osnovu určuje školitel.
Literatura
    doporučená literatura
  • Relevantní zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika.
Výukové metody
Samostudium, konzultace, podílení se na výuce nebo výzkumu.
Metody hodnocení
Zápočet. Student je povinen předložit školiteli potvrzení o absolvování zahraničního semestrálního pobytu, odevzdat školiteli přehled činnosti, kterou v jeho rámci absolvoval v rozsahu min. 3 normostran, seznam literatury, kterou prostudoval, eventuálně předložit výsledky výzkumu, který v rámci tohoto pobytu realizoval. Podmínkou pro udělení zápočtu je i poskytnutí ústního sdělení o získaných zkušenostech kolegům v rámci předmětu Doktorský seminář.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.