RJB_28 Současná ruská literatura

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anna Agapova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny a dějin klasické ruské literatury 18.–19. století
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty ruského jazyka a literatury.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ve výkladu je reflektován zejména fenomén přehodnocování kulturních hodnot po r. 1985 se zaměřením na analýzu tzv. „navrácené literatury“ a literatury „nové vlny“ i literatury ruské emigrace. Velká pozornost je věnována ruské necenzurované poezii 20. století v diachronickém aspektu, specifiku ruského konceptualismu, postmodernismu a metarealismu a také novému ruskému dokumentárnímu divadlu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout zásadní rysy modernismu, konceptualismu, soc-artu, postmodernismu, metarealismu atd.;
- identifikovat a shrnout důležité rysy současné ruské literatury, její zásadní jména, etapy, směry a proudy;
- prokázat znalost stěžejních textů pro tuto literaturu (na základě povinné četby) a schopnost odborně analyzovat díla současné literatury;
- umět porovnat díla klasické a postklasické literatury;
- vypracovat vlastní rozbor ruského současného textu.
Osnova
 • 1. Přehled literatury po r. 1985 až po současnost. Nová koncepce interpretace vývoje ruské literatury 20. stol. s ohledem na změny v duchovním, kulturním a společenskopolitickém životě Ruska.
 • 2. „Navrácená literatura“. Necenzurována poezie 1. poloviny 20. století. OBERIU (Charms, Vvedenskij).
 • 3. Necenzurována poezie 2. poloviny 20. století: autoři Lianozovské školy (Kropivnickij, Cholin, Sapgir, Satunovskij), minimalismus Vsev. Nekrasova, SMOG (Alejnikov, Gubanov).
 • 4. Literatura ruské emigrace (Nabokov, Solženicyn, Brodskij, Dovlatov aj.).
 • 5. Moskevský lyrický konceptualismus (Prigov, Rubinštejn).
 • 6. Specifika fenoménu ruského postmodernismu.
 • 7. Poéma Ven. Jerofejeva Moskva–Petuški jako protopostmoderní text.
 • 8. Postmodernismus v tvorbě V. Pelevina.
 • 9. Soc-art a tvorba V. Sorokina.
 • 10. „Metafyzický realismus“ Jurije Mamlejeva.
 • 11. „Drsný realismus“. Z. Prilepin (nová válečná literatura).
 • 12. Nové ruské drama: dokumentární divadlo, verbatim (Griškovec, Sigarev, Vyrypajev, Durnenkovy aj.).
Literatura
 • Obzor russkoj literatury : ot Slova o polku Igoreve k postmodernizmu (Souběž.) : Přehled ruské literatury : od Slova o pluku Igorově k postmodernismu. info
 • HAUSER, Michael. Cesty z postmodernismu : filosofická reflexe doby přechodu. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2012. 280 s. ISBN 9788070073827. info
 • BUSLAKOVA, Tat'jana Pavlovna. Sovremennaja russkaja literatura : tendenciji poslednego desjatiletija : [učebnoje posobije]. Moskva: Vysšaja škola, 2008. 126 s. ISBN 9785060052596. info
 • ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XX. století : (literární proudy a osobnosti). 1. vyd. V Olomouci: Periplum, 2003. 236 s. ISBN 8086624080. info
 • BINOVÁ, Galina Pavlovna. Pokusy o překonání postmodernismu v ruské literatuře. Ostrava, 2002, roč. 6, 3/4, s. 26-29. ISSN 1212-5776. info
 • SKOROPANOVA, Irina Stepanovna. Russkaja postmodernistskaja literatura : učebnoje posobije dlja studentov filologičeskich fakul'tetov vuzov. Moskva: Flinta, 1999. 607 s. ISBN 5020116173. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Současná ruská literatura. In Současná ruská literatura. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. ISBN 80-85867-73-7. info
 • CELEROVÁ, Jaroslava a Jana SOVÁKOVÁ. Kapitoly z ruské literatury 80. a 90. let 20. století. 1. vyd. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 1994. 135 s. ISBN 80-7044-068-6. info
 • LYOTARD, Jean-François. O postmodernismu : postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 8070070471. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, čtení referátů, celková analýza textu, diskuse, kontrola povinné četby, porovnání originálu a překladu.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, kontrola povinné četby, přednesení referátu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RJB_28