RLB76 Buddhismus a film

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá euroamerickou fascinací exotikou "Tibetu", "buddhismu" a vůbec "Orientu". Zpočátku byl Orient, stejně jako Tibet, chápán spíše v negativních souvislostech, zprostředkovaných především zprávami křesťanských misionářů nebo ideologicky tendenčními výklady. Pro dnešní "západní" pohled je typická spíše idealizace, která našla své ztvárnění ve filmech, hudbě a literatuře. V teoretické oblasti lze hovořit o fenoménu "orientalismu" v reflexích tibetského buddhismu, jejichž populární projekcí jsou především romány a filmy. Jejich analýza tvoří hlavní náplň kurzu. Po počátečních teoretických a metodologických přednáškách jsou kriticky analyzována vybraná filmová díla (Ztracený obzor, Kundun, Sedm let v Tibetu, Pohár, Himálaj - Karavana, Malý Buddha, Na ostří nože, Anna a král aj.) Na konci tohoto kurzu bude student schopen interpretovat "západní obraz" tibetského buddhismu. Vedle tohoto "hollywoodského" pojetí buddhismu se kurz věnuje obrazu buddhismu v dokumentárních filmech, filmové propagandě a antipropagandě v souvislosti s buddhismem.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
 • definovat základní podoby západního pojetí buddhismu tak, jak se odráží ve filmech;
 • popsat základní díla zachycující „hollywoodský“ buddhismus;
 • ukázat konkrétní příklady jednotlivých forem zachycujících „hollywoodský“ buddhismus;
 • rozpoznat u dokumentárních filmů zdali se jedná o propagandistický, nebo objektivistický film.
 • Osnova
  • úvodní hodina
  • projekce ukázek z filmu "Ztracený obzor"
  • přednáška a rozprava k filmu "Ztracený obzor"
  • projekce dokumentárního filmu "Hledání Šangri-la"
  • přednáška a rozprava k filmu "Hledání Šangri-la"
  • projekce ukázek z filmu "Kundun"
  • přednáška a rozprava k filmu "Kundun"
  • projekce ukázek z filmu "Sedm let v Tibetu"
  • projekce ukázek z filmu "Malý Buddha"
  • přednáška a rozprava k filmům "Sedm let v Tibetu" a "Malý Buddha"
  • projekce dokumentárních filmů k tématu Tibet v Čechách a na Moravě, seminář, diskuse
  • projekce ukázek z filmu "Pohár" a rozprava
  • závěrečná kolokviální rozprava, test, ukončení kursu
  Literatura
   povinná literatura
  • SCHELL, Orville. Virtual Tibet :searching for Shangri-la from the Himalayas to Hollywood. 1st ed. New York: Metropolitan books, 2000. 340 s. ISBN 0-8050-4381-0. info
  • Fascinácia a (ne)poznanie: kultúrne strety Západu a Východu. Edited by Martin Slobodník - Gabriel Pirický. Vyd. 1. Bratislava: Chronos, 2003. 200 s. ISBN 8089027083. info
   doporučená literatura
  • Imagining Tibet : perceptions, projections, & fantasies. Edited by Thierry Dodin - Heinz Räther. Boston: Wisdom Publications, 2001. xiii, 465. ISBN 0861711912. info
  • LOPEZ, Donald S. Prisoners of Shangri-La : Tibetan Buddhism and the West. Chicago: University of Chicago Press, 1998. x, 283. ISBN 0226493105. info
  • LENOIR, Frédéric. Setkávání buddhismu se západem. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2002. 334 s. ISBN 8072074962. info
  Výukové metody
  přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů
  Metody hodnocení
  Faktografický test (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100). Test tvoří 100 % celkového hodnocení v kurzu.
  Další komentáře
  Výuka probíhá každý druhý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.