SIJ612 Textový seminář VI

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Textový seminář v indoevropeistice vychází ze základních textů či jejich fragmentů (Rgvéd, Avesta, Homérovy eposy, aj.), na základě jejichž interpretace se doktorand seznamuje s jazyky pro indoevropeistiku nejdůležitějšími (sanskrt, avestština, hetitština, řečtina, latina, gótština, litevština, staroslověnština, aj.).
Osnova
  • 1. Zadání. 2. Vypracování. 3. Diskuse výsledků.
Literatura
  • Čermák, František. 2001. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.
  • Studijní literaturu zadává pracoviště FF MU, které výuku zabezpečuje. Je diferencována podle typu kurzu, studovaného jazyka a zaměření předpokládané disertace.
Výukové metody
Kritická četba, kritická komparace různých koncepcí, jejich kritická analýza a syntéza.
Metody hodnocení
Na základě výsledků.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.