SJ2B008 Literatura Nového Španělska a Mexika. Vybrané kapitoly

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející), Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu bude student znát důležité vývojové etapy novohispánské a mexické literatury a bude znát reprezentativní texty napsané od 16. do 20. století.
Výstupy z učení
Znalost důležitých vývojových etap novohispánské a mexické literatury od 16. do 20. století dovolí studentovi lépe pochopit moderní a postmoderní mexickou literaturu.
Osnova
 • 1. Chroniclers of the 16th century (Bernardino de Sahagún) 2. Baroque poet (Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos Siguenza y Góngora, Matís de Bocanegra); 3. Period of Independence (Servando Teresa de Mier, Fernández de Lizardi); 4. Mexican romanticism (Salvador García Bahamonte, Manuel Altamirano, Justo Sierra o´Reilly, Vicente Riva Palacio, Manuel Payno, José María Roa Bárcena); 5. Mexican realism and naturalism (Emilio Rebasa, Federico Gamboa, Justo Sierra); 6. Mexican modernism (Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo); 7. Mexican Revolution (Mariano Azuela), El Ateneo (Alfonso Reyes); 8. The New narrativ prose and the "boom" of the Latin American Novel (Agustín Yánez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes); 9. Mexican essay (Octavio Paz. Carlos Monsiváis); 10. Mexican New Wave (José Agustín, Gustavo Sainz);
Literatura
  doporučená literatura
 • Martínez, José Luis, La literatura mexicana del siglo XX. México, CONALCUTA,1995.
 • Carballo. Emanuel, Estudios sobre la novela mexicana, México, UNAM - Universidad de Colima, 1988.
 • Fuentes, Carlos, La nueva novela hispanoamericana, México, 1969.
 • John S. Brushwood, La novela mexicana (1967-1982). Colección enlace Grijalbo. México-Barcelona-Buenos Aires. México, D. F. 1984.
  neurčeno
 • Brushwood, John S., Ensayo literario mexicano. México, UNAM - Universidad Veracruzana, Edit. Aldus, 2001.
 • Leonard, Irving A., La época barroca en el México colonial. México, FCE, 1986.
 • Bruswood, John S., México en su novela. México, FCE, 1973.
 • Jiménez Rueda, Julio, Letras mexicanas del siglo XIX. México, FCE, 1943.
Výukové metody
seminář (překlad a interpretace textů), domácí četba
Metody hodnocení
kolokvium
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Předmět předpokládá pokročilou úroveň znalosti španělštiny a absolvování předmětu Úvod do kultury Latinské Ameriky. Proto není určen pro studenty 1. a 2. ročníku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/SJ2B008