UZAJ9519 Úvod do metodologie výzkumu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 10:00–11:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This is an introductory course in research methods. We will focus on research in the field of English language teaching (ELT) and applied linguistics. The students will become familiar with the specific forms of such research and its realization. The focus will be on general assumptions in qualitative and quantitative research as well as on particular processes and considerations in selected qualitative and quantitative research traditions.
Výstupy z učení
The students will be able to select and use appropriate methods of data collection and procedures of data analysis. The students will be able to analyse published research reports and will be aware of ethical considerations in research in educational settings.
Osnova
  • Introduction. Qualitative vs. quantitative research in applied linguistics. Qualitative research traditions (I): Ethnomethodology and Conversation analysis in ELT. Data collection, transcription and analysis. Qualitative research traditions (II): Interviews and the Grounded Theory in ELT. Preparation and conduct of an interview, analysis of transcripts. Analysis of qualitative research reports: structure, ways of presenting findings. Quantitative research traditions (I): Survey research in ELT. Construction, administration and analysis of questionnaires. Introduction to descriptive statistics. Presentation of findings in quantitative studies, IMRaD structure of research reports. Quantitative research traditions (II): Experimental research in ELT. Considerations and possibilities, introduction to inferential statistics. Considerations in qualitative and quantitative research designs: Selection of methods of data collection and analysis for various types of problems in ELT, sampling issues. Ethics in research in educational settings. Quality of research (validity, reliability, trustworthiness, etc.).
Literatura
  • YIN, Robert K. Qualitative research from start to finish. Second edition. New York: The Guilford press, 2016. xxix, 386. ISBN 9781462521340. info
  • PLOWRIGHT, David. Using mixed methods: frameworks for an integrated methodology. London: SAGE, 2011. x, 205. ISBN 9781848601086. info
  • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. London: Sage, 2009. xxix, 260. ISBN 9781412965576. info
  • DÖRNYEI, Zoltán. Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies. First published. Oxford: Oxford University Press, 2007. 336 stran. ISBN 9780194422581. info
  • CRESWELL, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 2nd ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2005. 623 s. ISBN 0131293451. info
  • YIN, Robert K. Case study research: Design and methods. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2003. info
  • BROWN, James Dean a Theodore S. RODGERS. Doing second language research. First published. Oxford: Oxford University Press, 2002. xiv, 314. ISBN 9780194371742. info
  • NUNAN, David. Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. xii, 249. ISBN 0521429684. info
Výukové metody
Class discussion, groupwork, homework, reading.
Metody hodnocení
Active participation in classes. The UZAJ9519 (full-time students’) course can be finished with credit or examination. To get credit, students have to submit Assignment 1. The examination is written and the students can take the test only if their Assignment 1 is accepted.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.