UZB007 Kompendium pro učitele

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 97 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Kompendium pro učitele je věnován základním otázkám výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách a také motivovat ke studiu učitelství. Ve výuce bude kladen důraz na formy aktivního a otevřeného učení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) Zorientovat se v soudobých pedagogických tématech, týkajících se učitelství.
b) Sledovat nové trendy ve školství.
c) Uplatňovat ve své praxi poznatky nabyté v rámci Kompendia.
d) Diskutovat palčivé otázky českého školství za použití relevantních argumentů a výsledků výzkumu.
Osnova
 • Osnova pro semestr 2018:
 • Historické podoby školy a práce učitele: Socialistické školství a jeho dědictví
 • Komunikace ve škole: Dialogické vyučování jako moderní způsob vedení výukové komunikace
 • Inkluzivní vzdělávání: Co inkluze dala a vzala
 • Digitální technologie ve vzdělávání: Od nadšení ke kritice a zpět
 • Mezigenerační učení mezi učiteli
 • Přestupy žáků mezi školami: Proč žáci mění školy?
 • Styly vedení ředitele: Který ředitel je učitelského sboru oblíben?
 • Specifika učení se v e-learningovém prostředí: Podvádění v e-learningovém prostředí
 • Vzdělávání dětí migrantů: Norská inspirace a Česká realita;
 • Čtenářská gramotnost: Co to je a lze se tomu naučit?;
 • Žákovské hodnocení výuky: Proč je čeština lepší než fyzika?;
 • Kreativita: Podporuje dnešní škola kreativitu žáků?;
Literatura
  neurčeno
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Učitelé v pozdní fázi kariéry - z výzkumných dat. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 107-144, 37 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2. info
Výukové metody
Přenáška je vždy spojena se seminární částí, kde se předpokládá aktivní zapojení studentů do výuky.
Metody hodnocení
Písemný test s pěti otevřenými otázkami z témat probíraných při prezenční výuce. Otázky mají za účel prověřit porozumění dané látce, schopnost aplikovat poznatky na podobnou oblast a schopnost kriticky posoudit jednotlivé teorie. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat nejméně 66 bodů z maximálního počtu bodů v testu, tedy 100 bodů.
Informace učitele
Na výuce se podílí přední experti na vybraná témata z Ústavu pedagogických věd FF MU.
Osnova předmětu se každoročně proměňuje podle toho, jaké pedagogické či učitelské téma se dostává do popředí pedagogického výzkumu a odborných debat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/UZB007