AJL21120 Ústní zkouška z anglického jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This examination is at CPE / C2 (European Framework) level. It is an oral Proficiency Examination - CAE level FORMAT: Part 1 (3 minutes) Interview Part 2 (5 minutes) Picture description - individual turns Part 3 (5 minutes) Collaborative task based on visual materials
Výstupy z učení
Learners will be able to: 1. Speak on their own for an extended period of time showing good control of sophisticated grammatical structures and lexis. 2. Describe pictures in as much detail as possible using vocabulary particularly relevant to the photographs. 3. Manage their discourse effectively in terms of contribution relevance, coherence and cohesion. 4. Demonstrate turn taking skills during the collaborative task, express opinions on the topic posed, and react appropriately to their partner's contributions. 5. Speak in such a way that is intelligible and places little strain on the listener.
Osnova
  • Part 1: Interview At the beginning of the speaking test the candidates will be given the opportunity to offer personal information. Part 2: Picture description - individual turns In this part of the test each candidate should talk on their own for about two minutes. Each candidate will be given a photograph to describe. They should try as much as possible to use the vocabulary particularly relevant to the photograph. Part 3: Collaborative task based on visual materials. The candidates will be asked to talk together for about three minutes in connection to the task related to the visual material provided. Then they will answer questions related to the task.
Literatura
    doporučená literatura
  • FICTUMOVÁ, Jarmila, Simona KALOVÁ, Petr SUDICKÝ a Nikola FOŘTOVÁ. Angličtina - Konverzace pro pokročilé - dril. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Anglicko-český a česko-anglický dril založený na publikaci Angličtina-Konverzace pro pokročilé. Obsahuje nahrávky výslovnosti, příkladové věty a obrázky. info
  • Cambridge English : Proficiency 1 : with answers : authentic examination papers from Cambridge ESOL. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 163 s. ISBN 9781107637467. info
  • Cambridge English proficiency. Oxford: Oxford University Press, 2012. 2 zvukové. ISBN 9780194705233. info
  • Cambridge certificate of proficiency in English : with answers : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 192 s. ISBN 9780521672757. info
  • Cambridge certificate of proficiency in English : with answers : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 192 s. ISBN 9780521672757. info
  • MOORE, Julie. Common mistakes at proficiency : --and how to avoid them. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 64 s. ISBN 9780521606837. info
  • WELLMAN, Guy, Felicity O'DELL a Roy KINGSBURY. Longman practice exams for the Cambridge certificate in advanced English. Harlow: Longman, 1991. 100 s. ISBN 0582018099. info
Výukové metody
Self-study
Metody hodnocení
ASSESSMENT CRITERIA: 1. Grammatical resource (range and flexibility, accuracy) 2. Lexical resource (range, appropriacy) 3. Discourse management (relevance, coherence, extent) 4. Pronunciation (stress and rhythm, intonation, individual sounds) 5. Interactive communication (initiating and responding, hesitation, turn-taking)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.