LJMedA06 Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol.

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJMedA05 Latinská lit. střv. Evropy I
Důkladná znalost latiny zhruba v rozsahu bakalářského studia, studenti se mohou zapisovat ještě před složením státní bakalářské zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz podává přehled latinské literární produkce v Evropě ve vrcholném středověku. Sleduje nejoblíbenější žánry 12. století a jejich proměny oproti předchozím staletím (především v hagiografii, historiografii, světské i duchovní poezii) a také vztahy latinské literatury a vznikajících literatur národních. Zvláštní pozornost je soustředěna na nejdůležitější kulturní centra Evropy a na tzv. humanismus 12. století.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit vývoj latinské literární produkce vrcholného středověku; vyjmenovat a chronologicky seřadit profilové autory prózy a poezie tohoto období; charakterizovat jejich tvorbu a její význam; interpretovat nejvýznamnější latinské spisy 12. a 13. století.
Osnova
 • 1) Nejvýznamnější žánry literatury 12. století (historiografie, duchovní a světská poezie, hagiografie, naučná literatura) a jejich nejvýznamnější představitelé
 • 2) Specifické rysy literatury vrcholného středověku
 • 3) Nejvýznamnější překladatelská centra (Salerno a Toledo)
 • 4) Recepce řecké a arabské odborné literatury a její vliv na rozvoj evropské vědy
 • 5) Vztah latinské literatury a vznikajících literatur národních
 • 6) Tzv. humanismus 12. století
 • 7) 13. stol.- přehled; encyklopedie; vrcholná scholastika; poetika; rétorika
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. 1. vyd. Praha: Arista - Baset, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86410-70-8. info
  doporučená literatura
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters II. München: W. Fink, 1992. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • MANITIUS, M. Geschichte der christlich-lateinischen Poesie bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts. Stuttgart: Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1891. info
 • Středověká latinská literatura (6.-15. století) : příručka. Edited by Claudio Leonardi. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 502 stran. ISBN 9788020023872. info
 • KUŤÁTKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1984. 718 s. info
Výukové metody
Přednáška, četba (překlad), diskuse o probíraném tématu.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); překlad a interpretace vybraného textu (20 min). Kolokvium (10 min) - student by se měl orientovat ve vývoji nejdůležitějších žánrů středověké literatury, znát jejich přední představitele a také významná kulturní centra středověké Evropy.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019.