LgDEA06 Doktorský seminář VI

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2. seminář. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studium v rámci jednotlivých doktorských seminářů je dáno školitelem v rámci studijního plánu a jeho cílem je postupně vytvořit funkční model konzultací vedoucí k vyhotovení disertační práce.
Výstupy z učení
V jednotlivých seminářích si student postupně osvojí metodu odborné práce a vypracuje řešení jednotlivých dílčích úkolů a otázek, plynoucích z tématu disertační práce.
Osnova
  • Osnova je dána strukturou a užitou metodou dané disertační práce.
Literatura
  • Literatura je sbírána podle potřeby disertační práce
Výukové metody
ústní konzultace, písemné práce, prezentace
Metody hodnocení
ústní rozprava, hodnocení zadaných psaných úkolů
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Pouze pro doktorandy.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/LgDEA06