MED40 Tutorium k jazykovým seminářům

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Giorgio Cadorini, Dottore in Lettere, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
MED20 Jazykový seminář FJ IV || MED26 Jazykový seminář SJ IV || MED32 Jazykový seminář IJ IV || ROMFJIB2XJ Francouzština IV || ROMIJIB2XJ Italština IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je připravit studenta ke státní bakalářské zkoušce z románského jazyka.
Na konci kurzu bude student schopen:
používat probíranou gramatiku v mluveném i psaném projevu;
vysvětlit použití gramatických jevů v konkrétních větách;
správně používat probíranou slovní zásobu a vysvětlit rozdíly mezi synonymy;
porozumět krátkým nahrávkám;
porozumět novinovým článkům a krátkým textům.
Osnova
 • Seminární skupina francouzštiny:
 • příprava na písemnou část bakalářské zkoušky (production écrite, compréhension écrite).
 • Seminární skupina španělštiny:
 • obtížné gramatické jevy a vybraná konverzační témata, četba a rozbor novinových článků a ukázek z beletrie, poslechová cvičení.
 • Seminární skupina italštiny:
 • příprava na písemnou část bakalářské zkoušky (písemný projev a čtení s porozuměním).
Literatura
 • Chamorro Guerrero, María Dolores. Abanico. Barcelona, Difusión, 1995. 222 s. ISBN 84-87099-86-6
 • Moreno, Concha. Avance. Madrid, Sgel, 1995. 272 s. ISBN 84-7143-547-0.
 • Sánchez Lobato, Jesús. Español sin fronteras III. Madrid, Sgel, 1999. 159 s. ISBN 84-7143-761-9.
 • MAGNELLI, Sandro a Telis MARIN. Nuovo progetto italiano. 4a ed. Roma: Edilingua, 2010. 143 s. ISBN 9789606632259. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 8004206255. info
 • LESINA, Roberto a Boggio MERLO. Il manuale di stile : guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, mauali, tesi di laurea. 1. ed. Bologna: Zanichelli, 1986. 269 s. ISBN 8808061728. info
Výukové metody
Gramatická cvičení, domácí příprava, poslech, diskuse, mluvený projev.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je účast na hodinách a odevzdání písemných domácích prací (případně jiné/další podmínky ukončení dle domluvy s vyučujícím na začátku semestru).
Informace učitele
http://giorgio.cadorini.org/uni/kurzy1920/1920JStutorium.html
Předmět je určen pro studenty mediteránních studií, kteří se připravují na Státní bakalářskou zkoušku. Dělí se na seminární skupiny podle studovaného jazyka.
Stránka v odkazu je určena seminární skupině italštiny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.